Wat is Raja Yoga?

Wat is Raja Yoga?

Yoga Nidra behoort tot de hogere stadia van Raja Yoga

Wat is Raja Yoga? Raja betekent ‘koninklijk,’ het is dus de ‘koninklijke yoga.’  Raja Yoga is gebasseerd op de Yogasoetra’s (→) van Patanjali (→). Patanjali, een Indiase filosoof en geleerde die enkele eeuwen voor Christus leefde. Hij verdeelde het ‘koninklijke pad’ van Raja Yoga in 8 stadia (→) of ‘geledingen.’ Één van deze stadia is ‘pratyahara.’

Pratyahara wordt vaak vertaald als ‘het naar binnen keren van de zintuigen.’ Iets dat fysiek onmogelijk is. Een betere vertaling zou dan ook zijn ‘weg van (zintuiglijke) indrukken.’ Dit ’terugtrekken is iets dat ieder mediterend mens doet.

Meer lezen over de Yoga Nidra meditatie en jezelf terugtrekken (→)

In Yoga Nidra en alle andere vormen van Raja Yoga, maar ook in, mindfulness, Zen en elke andere meditatievorm zondert de mediterende mens zich af van zijn of haar omgeving. Zo poogt men de zintuigen zo min mogelijk te prikkelen en lichamelijk en mentaal tot rust te komen. Dit is het proces van pratyahara

Yoganidra.nl. Wat is Raja Yoga?

Yoga Nidra is een onderdeel van pratyahara, zoals eigenlijk elke andere yoga- en meditatievorm een onderdeel is van pratyahara. In zijn boek over Yoga Nidra uit 1976 wijdt Swami Satyananda Saraswati (→) een heel hoodstuk aan Raja Yoga en prayahara. Saraswati is de naamgever en bedenker van Yoga Nidra. Hoewel Yoga Nidra vaakt vertaald wordt als slaapyoga, zijn het twee verschillende yogavormen (→)

In Yoga Nidra en alle andere vormen van Raja Yoga, maar ook in, mindfulness, Zen en elke andere meditatievorm zondert de mediterende mens zich af van zijn of haar omgeving. Zo poogt men de zintuigen zo min mogelijk te prikkelen en lichamelijk en mentaal tot rust te komen. Dit is het proces van pratyahara

Yoganidra.nl (→) Wat is Raja Yoga?

Hieronder vind je een vertaling van het hoofdstuk ‘Process of Pratyahara’ uit het boek (→) ‘Yoga Nidra’ van Swami Satyananda Saraswati (→). 

In het yogasysteem wordt Yoga Nidra beschouwd als een vorm van Raja Yoga. De klassieke uiteenzetting van Raja Yoga is te vinden in de Yoga Sutra’s. Deze vormen een verzameling van 196 sutra’s of aforismen, geschreven door de Patanjali. Patanjali leefde enkele eeuwen voor de geboorte van Christus.

Patanjali verdeelde het pad van Raja Yoga in acht fasen, te beginnen met de basisregels van houding en gedrag. Deze leiden tot mentale rust en eindigen met samdhi, of zelfrealisatie. In samadhi is de inhoud en activiteit van de geest volledig overstegen.

Stadia van Raja Yoga:

1: Sociale code (Yamas)

2: Persoonlijke code (Niyamas)

3: Houdingen (Asana’s)

4: Beheersing van levenskracht (Pranayama)

5: Terugtrekking van de zintuigen (Pratyahara)

6: Concentratie (Dharana)

7: Meditatie (Dhyana)

8: Transcendentaal bewustzijn (Samadhi)

Patanjali verdeelde het pad van Raja Yoga in acht fasen. Pratyahara is de vijfde fase

Yoganidra.nl (→) Wat is Raja Yoga?

Vervolg vertaling van het hoofdstuk ‘Process of Pratyahara’ uit het boek (→) ‘Yoga Nidra’ van Swami Satyananda Saraswati (→). 

De eerste vier fasen zijn voorbereidende of externe fasen en houden zich bezig met specifieke praktijken. Deze stadia worden in wezen uitgevoerd door de bewuste geest – het rationale, analytische deel van het bewustzijn dat actief is in de normale waaktoestand.

De laatste vier stadia zijn hogere of externe stadia: dit zijn stadia van bewustzijn en de oefeningen die nodig zijn om ze te bereiken. Bij deze hogere stadia is het onderbewustzijn betrokken, dat de opslagplaats is van alle ervaringen; en het ego dat de informatiestroom naar de bewuste geest regelt. (Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar Four Capters of Freedom, gepubliceerd door Yoga Publications Trust.)

“Yoga nidra en is een onderdeel van pratyahara en behoort tot de hogere stadia van Raja Yoga” 

Wat is Raja Yoga? Bovenstaande is een citaat uit ‘Yoga Nidra’ van Satyananda Saraswati.

Yoga Nidra behoort tot de hogere stadia van Raja Yoga, omdat het in wezen een methode van pratyahara is. Bewustzijn wordt geleidelijk teruggetrokken uit de buitenwereld, het lichaam, het proces van ademen, de bewuste geest en ten slotte de onbewuste geest. In vergevorderde stadia, wanneer de ontspanning is voltooid, omvat yoga nidra dharana en samadhi.

Bij de beoefening van Yoga Nidra wordt de geest geleidelijk eenpuntig. Om te voorkomen dat het bewustzijn zich volledig terugtrekt, wat tot slaap zou leiden, wordt het bewustzijn op peil gehouden door concentratie op de gehoorgang. De rest van de terminals zijn ontkoppeld en hun verbindingen in de hersenschors zijn gedissocieerd, zodat er geen boodschap doorkomt naar de motorische organen.

Anders voeren de zintuigen voortdurend prikkels naar de hersenen, waar de berichten worden doorgegeven, en worden de motorische organen automatisch gestimuleerd, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Wanneer de zintuigen gedurende enige tijd niet verbonden zijn in yoga nidra, is dit de vijfde staat van Raja Yoga, bekend als pratyahara.

Einde vertaling van het hoofdstuk ‘Process of Pratyahara’ uit het boek (→) ‘Yoga Nidra’ van Swami Satyananda Saraswati (→). 

Het boek dat Satyananda Saraswati schreef over yoga nidra is te koop bij Bol.com (→)Scheltema (→)Libris (→) en andere boekhandels.

Woorden als Raja Yoga en pratyahara stammen uit het Sanskriet

Raja, nidra en yoga zijn Sanskriet woorden. Sanskriet is geen spreektaal, maar een Oudindische heilige schrijftaal, die als communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met verschillende moedertalen. Zoals het Latijn in Europa de schrijftaal werd van de wetenschap en de Christelijk gemeenschap, zo werd het Sanskriet de gemeenschappelijke taal van de Indiase filosofie in grote delen van het Indiase subcontinent.

Artikel ‘Wat is Raja Yoga?’

Verklarende woordenlijst bij ‘Wat is Raja Yoga?’

Raja Yoga is een van de hoofdtakken van de yoga en is gebaseerd op de Yogasoetra’s van Patanjali. In de term raja-yoga staat raja voor ‘koninklijk’ en yoga voor ‘vereniging’ of ‘eenwording’. Wie deze vorm van yoga beoefent, bewandelt dus de ‘koninklijke weg’. Je ziet het begrip raja ook terug in Maharaja: maha betekent groot en raja koning. Maharaja betekent dus ‘grote koning.’

Yoga: In yogasoetra’s 1 en 2 van Patanjali wordt de definitie van raja-yoga gegeven die de grondslag vormt voor alle vormen van yoga: Yoga is het beheersen van de geest, zodat deze geen enkele vorm aanneemt.

Patanjali: Patanjali was een Indiase geleerde en filosoof, wellicht uit de 2e eeuw voor Chr., wiens naam traditioneel verbonden is met de Yogasoetra’s, een van de belangrijkste klassieke teksten uit de yogaliteratuur.

Pratyahara: Pratyahara is de vijfde stap op het achtvoudige yogapad (ashtanga yoga) uit de Yogasoetra’s van Patanjali.

Samadhi: Samadhi wordt wel omschreven als diepe contemplatie, trance, heelheidsbeleving of eenwording.

Woordenlijst bij het artikel ‘Wat is Raja Yoga? Bron: Wikipedia

Slaapcursus E-book met hoofdstuk over Yoga Nidra
Yoga Nidra Luisterboek 1 (Yoganidra.nl)
Yoga Nidra Luisterboek 2 (Yoganidra.nl)
Yoga Nidra Luisterboek 3 (Yoganidra.nl)

Je kunt het E-book en de luisterboeken met elk 3 Yoga Nidra meditaties en een introductie over slaap, eenvoudig bestellen en downloaden op je favoriete digitale apparaten. Je hebt ze dan altijd en overal bij de hand

Yoga Nidra cursusagenda

Slaapcursus

De Yoga Nidra Slaapcursus duurt één dag en wordt  o.a. gegeven in Amsterdam en Amersfoort.

Yoga Nidra docent Rob de Ron.

Rob de Ron

Goed slapen leek hem de normaalste zaak van de wereld. Tot zijn vrouw slaapproblemen kreeg.

Yoga Nidra ervaringen en reviews. Afb.: Sasha Kargaltsev via Commons Wikimedia

Reviews

Ik doe iedere dag een yoganidra slaapmeditatie en vanaf de eerste dag na de cursus slaap ik veel beter.

Yoga Nidra contact

Vragen

Heb je vragen over Nidra Yoga, slaap of de slaapcursus, neem dan gerust contact met me op.

Nidra Yoga voor het slapen gaan

Yoga Nidra voor het slapen gaan?

Yoga Nidra Nederlands. Een sessie staat nooit gelijk aan 4 uur slaap

Yoga Nidra gelijk aan 4 uur slaap?

Leren in je slaap kan niet

Leren in je slaap? Droom lekker verder!

Spirituele dikdoenerij van Swami Satyananda Saraswati, naamgever van Yoga Nidra

Spirituele dikdoenerij van Swami’s en goeroes

Artikel november 2021: ‘Wat is Raja Yoga?’