Selecteer een pagina
Leren terwijl je slaapt? Leren in je slaap. Slapend leren. Leren slapen. Slapen kun je leren. In je slaap leren.

Een sessie yoga nidra staat nimmer gelijk aan 4 uur slaap

Wat yoga nidra nodig heeft is een kritische benadering

Yoga nidra kan bij goed gebruik helpen je slaap te verbeteren, maar het kan je slaap niet vervangen. Toch is dit precies wat Satyananda Saraswati in zijn boek over yoga nidra beweerd. Helaas wordt deze onwaarheid, ook door yoga nidra leraressen en leraren, nog steeds verkondigd. Helaas. Blinde volgelingen die dergelijke uitspraken herhalen is niet wat yoga nidra nodig heeft.

Gelukkig spreekt Satyananda Saraswati in zijn boek uit 1973 over ‘de huidige vorm van yoga nidra.’ Alsof hij voorvoelt dat zijn vorm niet zal overleven. Veranderingen zijn noodzakelijk. Wat yoga nidra nodig heeft is een kritische benadering waarbij zin van onzin wordt gescheiden. 

Volgens Satyananda Saraswat, de bedenker van yoga nidra, staat één sessie gelijk aan 4 uur slaap. Onzin natuurlijk. Slaap is onvervangbaar. 

Nadat zijn vrouw slaapproblemen kreeg en hij de gevolgen van dichtbij meemaakte, richt slaaponderzoeker en yoga nidra deskundige Rob de Ron de eerste Slaapcursus van Nederland op. Naast yoga nidra slaap meditaties, leer je op deze bijzondere ééndaagse cursus, van alles over slaap. Kennis over slaap is nodig, wanneer je yoga nidra effectief wilt inzetten om je slaap te verbeteren.

Leren terwijl je slaapt? Leren in je slaap. Slapend leren. Leren slapen. Slapen kun je leren. In je slaap leren.

Sophie Hilbrand neemt voor een speciale aflevering van ‘Sophie in de Mentale Kreukels’ (BNN VARA) over Slaap deel aan een yoga nidra oefening tijdens de slaapcursus van Rob de Ron.  

Het leren van 11 vreemde talen en andere complexe zaken waarover Satyananda Saraswati spreekt is niet alleen onmogelijk, het druist in tegen de natuurlijke functie van slaap: een slapend brein verwerkt geen nieuwe informatie, maar selecteert, ordent en verwijderd oude informatie

Spirituele pretenties, wetenschappelijke onwaarheden en pertinente onzin

Sinds 1996 ben ik yoga nidra docent. Jarenlang heb ik meerdere lessen per week gegeven en ervaren hoezeer mensen baat hebben bij deze bijzondere slaap meditatie. Ik wil daarom graag het goede behouden.  Er is echter ook veel dat mij tegen staat. Zo is yoga nidra nodeloos ingewikkeld omdat ze zwaar rust op de Indiase filosofie, wat haar zweverig en ontoegangkelijk maakt. daarnaast is debedenker en naamgever oneerlijk en opschepperig; de helft van hetgeen hij in zijn boek beweerd is niet waar. Willen yoga nidra toekomstbestendig zijn en voor een breed publiek bruikbaar, dan is het zaak die helft te verwijderen om ons te kunnen concentreren op de ware helft en het goede te behouden.

 Vele onwaarheden worden helaas door leraressen en leraren  kritiekloos overgenomen en overgedragen

Mijn zorgen gelden vooral de spirituele pretenties, die naast de vele wetenschappelijke onwaarheden en foutief toegepaste technieken vanaf de publicatie van Satyananda’s boek, onderdeel zijn van yoga nidra. Het is mij hierdoor nooit gelukt om de achterliggende filosofie louter opgetogen tot me te nemen. Evenmin lukt het om me volledig te laten meeslepen door foutief ingesproken oefeningen vol pertinente onwaarheden en spirituele nonsens. Fouten, onwaarheden en nonsens, die helaas door veel leraressen en leraren nog steeds kritiekloos worden overgenomen en overgedragen.

Een nuchtere benadering zou yoga nidra goed doen

In zijn boek spreekt Satyananda over “De huidige vorm van yoga nidra”. In die opmerking ligt de gedachte besloten dat de vorm in de toekomst gaat veranderen. In die zin kan yoga nidra veel leren van mindfulness, een aanverwante meditatietechniek. Mindfulness is uitgegroeid tot een volwassen meditatietechniek, geworteld in het dagelijks, dankzij een intelligente en kritische benadering *). Iets dat we van yoga nidra nog niet kunnen zeggen. Het uitspreken van bezwerende sankalpa’s? Je bevrijden van bindende samskara’s? Een reis naar vorige levens? Een zaadje planten in ons onderbewustzijn? Dergelijke ideeën berusten op zijn zachtst gezegd op onduidelijke, zichzelf vaak tegensprekende, wazige wetenschap. Een nuchtere en op werkelijke wetenschap gebaseerde benadering zou deze bijzondere yogavorm goed doen.

*) Zie het recentelijk verschenen boek ‘McMindfulness van Ronald Purser, met de veelzeggende subtitel: “How Mindfulness became the new capitalist spirituality.”

Een sessie yoga nidra staat nimmer gelijk aan vier uur slaap

Veel van de in de Indiase traditie gewortelde ideeën en overtuigingen waarover Satyanada spreekt, kunnen door de ontwikkelingen binnen de wetenschap over slaap en ons brein, als pertinent onwaar worden betiteld. Zo staat een sessie yoga nidra nimmer gelijk aan vier uur slaap en is het onmogelijk te leren in je slaap. Iets dat Satyananda met stelligheid beweert. Met deze onwaarheden, maar ook met zijn grootspraak doet Satyananda Saraswati zijn yogavorm geen goed. Hij sluit op deze manier veel mensen buiten, die baat zouden hebben bij een deel van zijn meditatietechniek. Yoga nidra heeft geen leugens nodig.

Spirituele glimlach

Het is daarom belangrijk het boek van Satyananda over yoga nidra als een ruwe architectonische schets te zien, die nader uitgewerkt moet worden. Yoga nidra heeft een meer waarachtige fundering nodig om haar in een wereldse werkelijkheid te plaatsen. Dit kan zonder daarbij de waardevolle ‘spirituele glimlach’ te verliezen die, dat dient gezegd, door de eeuwen heen op een mooie en unieke manier is onderzocht en uitgewerkt binnen de Indiase cultuur. Maar de principes van deze glimlach, beperken zich niet tot één cultuur, één filosofie en één vaardigheid. Zoals er vele wegen naar Rome leiden, is ook yoga nidra een pad onder vele paden.

Pratyahara

Voorlopig weliswaar een smal pad en op sommige plaatsen een onbegaanbaar, maar het is Satyananda Saraswati zelf, die te midden van de vele onjuistheden en onwaarheden, het perspectief opent naar beter begaanbaar en veel breder pad: pratyahara. Satyananda Saraswati benoemt in zijn boek meerdere malen dat yoga nidra een facet is van pratyahara. Het is daarom zinvol zijn techniek te zien in het perspectief van pratyahara. Als yoga nidra het pad is, is pratyahara het landschap waardoor dit pad kronkelt. Op dit punt aangekomen opent zich een fantastisch vergezicht.