Leren terwijl je slaapt

Leren terwijl je slaapt.

Leren terwijl je slaapt

Volgens de bedenker en naamgever van yoga nidra is leren terwijl je slaapt mogelijk, maar volgens wetenschappelijk onderzoek is het onmogelijk

Leren terwijl je slaapt? Volgens Satyananda Saraswati, de bedenker van yoga nidra, is leren in je slaap mogelijk. Helaas is dit niet de enige onwaarheid in Satyananda’s boek over yoga nidra. Zo vertelt Saraswati al op de tweede pagina van zijn boek over een ervaring die door de huidige kennis over slaap als een verzinsel moet worden gelezen.

Het betreft zijn verhaal over een jongen die op 21-jarige leeftijd over een ongebreidelde kennis beschikt en vloeiend elf talen spreekt en volgens Satyananda Saraswati heeft hij hem dit alles, binnen twee jaar, in zijn yoga nidra slaap, geleerd.

Leren terwijl je slaapt.

Een slapend brein verwerkt geen nieuwe informatie, maar selecteert, ordent en verwijderd oude informatie. Daarom druist leren terwijl je slaapt in tegen de natuurlijke functie van slaap

Je kunt de luisterboeken met elk 3 yoga nidra slaap meditaties bestellen, downloaden en beluisteren op het digitale apparaat van je voorkeur. Je hebt ze dan altijd en overal bij de hand

Onderstaande tekst is afkomstig uit Satyananda Saraswati’s boek over yoga nidra. Het is vertaald uit het Engels.

Sinds ik de oefeningen heb bedacht, heb ik veel experimenten uitgevoerd om deze ideeën te valideren. Ik heb het eerst op mezelf geprobeerd en daarna op verschillende mensen. Ik heb zelfs een Elzasser hond kunnen trainen en later experimenteerde ik met enkele van mijn discipelen en met veel kinderen en gaf hun kennis, ervaring en onderwijs terwijl ze goed sliepen.

Een van mijn interessantste experimenten was met een kleine jongen die zich bij mijn ashram)¹ voor sannyasa)² aandiende. Ik wilde hem naar school sturen, maar hij weigerde botweg. Hij was een heel stoute jongen, een absolute aap. De hele dag brak hij dingen, viel bezoekers lastig en veroorzaakte ongelukken. Uiteindelijk werd hij zo’n blok aan het been voor de ashram dat ik besloot om yoga nidra op hem te proberen.

Ik begon met het chanten van het 15e hoofdstuk van de Gita)³ ongeveer drie minuten nadat hij in slaap was gevallen. Als hij dan ’s morgens opstond, liet ik hem het hoofdstuk, wat hij zonder weerstand deed, gedachteloos doorlezen. Na een week kon hij het hele hoofdstuk uit zijn hoofd reciteren. Toen dit lukte, ging ik door met andere teksten en op deze manier lukte het hem Srimad Bhagawatam Upanishads)*, Bijbel, Koran, Engels, Hindi, Sanskriet en alles wat ik wist te leren, terwijl hij diep in slaap was.

 Nu is de jongen eenentwintig en ik heb hem naar de VS gestuurd. Hij spreekt elf talen en schrijft en geeft lezingen in het Engels beter dan ik, maar hij is nooit naar school geweest. Al zijn studies en het leren vonden plaats binnen die periode van twee jaar waarin ik hem yoga nidra gaf, en hij herinnert het zich niet eens.

(*) Belijk de verklarende woordenlijst aan het eind van dit artikel.

Leren terwijl je slaapt

Wanneer je werkelijk kunt leren terwijl je slaapt, hebben we geen scholen en universiteiten meer nodig

Leren terwijl je slaapt.

Bij het UvA Slaap- en Geheugenlab op de campus van het Roeterseiland onderzoekt Lucia Talamini, hoofd van het onderzoek en het lab, of het slapende brein informatie tot zich kan nemen. Talamini liet een aantal proefpersonen voor het slapen 120 Deense woorden leren. ’s Nachts werd de helft van de woordenlijst afgespeeld door twee boxen aan het hoofdeind van het bed te plaatsen.

Bij de overhoring die de volgende ochtend plaats vond, scoorden de proefpersonen tien procent beter op deze lijst met de 60 woorden, dan op de lijst met 60 woorden die ’s nachts niet herhaald waren. Tien procent beter worden, betekent dat er van de 60 woorden 6 meer onthouden worden dan zonder deze nachtelijke ‘les’ in Deense woordjes. Deze geringe leerwinst is bovendien alleen haalbaar, wanneer de interventie op een zeer exact moment binnen één seconde plaatsvindt.

Het geen zin om te gaan slapen met een repeterende cursus Deens uit de speaker, zegt Talamini. “Het moment waarop de informatie wordt aangeboden luistert enorm nauw.” Het onderzoek loopt al jaren en heel veel tijd is gaan zitten in het precies bepalen van de juiste milliseconde waarop de Deense woordjes worden afgespeeld.

Als we slapen beleven we, buiten de remslaap, kortdurende oplevingen van hersenactiviteit. Ze duren één seconde. Precies dán moet het gebeuren. Omdat het tijd kost om een EEG te analyseren én het woordje bij het oor te krijgen, moet het juiste moment worden voorspeld. Na jaren sleutelen is de techniek daar ook toe in staat: de computer berekent aan de hand van het slaappatroon wanneer het woordje naar de slaper moet en zendt het precies op tijd uit.

Het heeft geen zin om te gaan slapen met een repeterende taalcursus uit een speaker

Satyananda begint zijn interventies echter volkomen willekeurig en al na drie minuten. In zijn experimenten met yoga nidra beperkt hij zich ook niet tot een aantal woordjes, maar behandeld  vuistdikke boeken als de bijbel, verschillende ingewikkelde talen en complexe kennisonderwerpen. Er is weliswaar een verband tussen leren en slapen, maar die is van een heel andere orde dan Satyananda ons wil doen geloven. Niet alleen dit recente onderzoek van Lucia Talamini en haar team, maar ook onderzoeken van vòòr de verschijning van zijn boek in 1976, maken het verhaal van Satyananda volkomen ongeloofwaardig.

De connectie tussen leren en slapen bleek al uit een klassiek geworden wetenschappelijk experiment uit 1924 van de Amerikanen Jenkins en Dallenbach. Zij lieten een aantal proefpersonen in de ochtend een lijst met onzinnige lettergrepen uit hun hoofd leren. Acht uur later, na hun gewone, dagelijkse activiteiten, werd gekeken hoeveel van deze lettergrepen ze hadden onthouden. Een andere groep kreeg dezelfde lettergrepen in de avond voorgeschoteld en mocht daarna slapen. Bij het ontwaken werd gevraagd hoeveel van deze onzinnige lettergrepen zij zich konden herinneren. Deze groep wist tweemaal zoveel lettergrepen te reproduceren dan de groep die niet geslapen had.

Tijdens een vervolgonderzoek door Grosvenor en Lack, twee Australische wetenschappers, bleek dit positieve slaapeffect op het leervermogen het grootst, wanneer de slaap onmiddellijk volgt op het leren. Het onderzoek lijkt de goede raad om tijdens de laatste nacht voor het examen het leerboek maar onder het kussen te leggen, te bevestigen. Zowel deze spreuk als de onderzoeken duiden op een verband tussen leren en slapen. Dit verband geldt echter voor informatie die vòòr de slaap is aangeboden. Satyanada spreekt over informatie die wordt aangeboden terwijl je slaapt.

Leren terwijl je slaapt.

Delen van het brein die ten grondslag liggen aan leren, zijn goed onderzocht. Bereikt het leren van vreemde talen werkelijk die delen tijdens je slaap? Onderzoek toont aan van niet

Leren terwijl je slaapt.

Een slapend persoon is slechts gedeeltelijk in staat om basale informatie of prikkels uit zijn of haar omgeving op te merken en hierop te reageren. Het simpele feit dat door het geluid van een wekker kunnen ontwaken, betekent dat ook een slapend brein niet volledig afwezig is en nog iets met binnenkomende informatie kan doen.

De ontwaakreactie die op het geluid van de wekker volgt wordt mede bepaalt door het tijdstip waarop de informatie binnenkomt, zoals ook in het onderzoek van Talamini en haar team werd aangetoond betreffende de Deense woordjes. Ook de aard van de informatie of stimulus is bepalend. Het noemen van de naam van de slaper verhoogd bijvoorbeeld de wekdrempel en een moeder kan wakker worden door het huilen van haar baby, terwijl ze door allerhande andere geluiden, ook het huilen van andere baby’s, heen slaapt.

Natuurlijk zijn er in vele wetenschappelijke onderzoeken geluidsbanden met vreemde talen afgespeeld tijdens de slaap van diverse proefpersonen. De breinmechanismen die ten grondslag zouden kunnen liggen aan het leren tijdens je slaap zijn goed onderzocht. Bereikt deze informatie werkelijk die delen van het brein waar het leren, van bijvoorbeeld vreemde talen, plaatsvindt?

Een moeder kan wakker worden door het huilen van haar baby, terwijl ze door het huilen van andere baby’s heen slaapt

Uit alle experimenten is inmiddels duidelijk dat dergelijke complexe vormen van informatieverwerking tijdens de slaap onmogelijk zijn. Het verwerken en vastleggen van complexe informatie als een vreemde taal druist in tegen de huidige kennis, maar vooral tegen ons gezond verstand. Wanneer we daarop vertrouwen hebben we de wetenschap niet nodig: mocht Satyananda’s verslag op waarheid berusten, dan bestonden er geen scholen en universiteiten meer. Dan volstond het om ’s nachts een geluidsopname met de benodigde kennis af te spelen. Een maandje voor je vakantie naar China draai je in de nachtelijke uren een taalcursus af praat en schrijf je vloeiend Chinees. Je kunt er zelfs les in geven volgens Satyananda. Wat overigens niet meer nodig is wanneer iedereen alles kan leren in zijn of slaap …

Genoemde wetenschappelijke experimenten betreffen eenvoudige en eenduidige informatie die tijdens de slaap wordt gegeven en niet om complexe informatie. Het leren van ingewikkelde zaken als de Upanishads, Bijbel, Koran en elf vreemde talen waaronder Engels, Hindi en Sanskriet waarover Satyananda in zijn boek schrijft, is daarom niet alleen onmogelijk, het druist in tegen de natuurlijke functie van slaap.

Een slapend brein verwerkt geen nieuwe informatie, maar selecteert, ordent en verwijderd oude informatie. Relevante informatie, die het in de voorafgaande waakperiode heeft ontvangen, zal het tijdens de slaap en de droom hergroeperen en efficiënt opslaan. Andere informatie zal het verwijderen. Zo beschikt het geformatteerde en opgeruimde brein de volgende dag over nieuwe, vrije opslagruimte. Dit hergroeperen en efficiënt opslaan is de vermoedelijk oorzaak van het feit we na een nachtje slapen de opgedane informatie efficiënter weten te reproduceren, dan diegene die niet hebben geslapen.

Leren terwijl je slaapt.

Het hergroeperen en efficiënt opslaan is vermoedelijk de oorzaak van het feit dat we na een nachtje slapen de opgedane informatie beter weten te produceren dan diegene die niet geslapen hebben

Leren terwijl je slaapt.

Verklarende woordenlijst bij het artikel ‘Leren terwijl je Slaapt.’ 

Ashram)¹ Is een religieuze levens-, studie- en arbeidsgemeenschap en ontmoettingsplaats in India, enigszins vergelijkbaar met een klooster, voor aanhangers van een religie. Sannyasa)²  is een vorm van onthouding door het afstand doen van materiele verlangens met als doel een geweldloos, eenvoudig en spiritueel leven te leiden. Gita)³ De Bhagavad Gita (“Lied van de Heer”) is een onderdeel van een zeer omvangrijk verhalend poëtisch gedicht genaamd de Mahabharata (“Groot India”), dat een grote rol speelt in het hindoeïsme. Upanishads)* Het woord betekent letterlijk “neerzitten bij” en duidt daarmee op het zitten van de leerling aan de voeten van de meester. Deze Upanishads esoterische en filosofische verhandelingen binnen het hindoeisme, zijn dan ook bedoeld voor onderricht.

Er zijn een paar elementen die ik uit je cursus heb gehaald die me ongelofelijk goed helpen, maar het allerbelangrijkst is de dagelijkse yoga nidra oefeningen.

Naar reviews

Beide merken we dat we veel hebben aan de yoga nidra meditaties, maar het lukt het ons zelden om niet (even) weg te doezelen. Niettemin slapen we beiden een stuk beter.

Naar reviews

Ieder dag luister ik naar een yoga nidra meditie en vanaf de eerste nacht tot heden, slaap ik veel beter. Ik word nog wel een paar keer wakker, maar slaap direct weer in.

Naar reviews

Yoga nidra slaapcursus

Yoga nidra slaapcursus

De yoga nidra slaapcursus duurt één dag en wordt  o.a. gegeven in Amsterdam en Amersfoort.

Yoga nidra slaapcursus

Rob de Ron

Goed slapen leek Rob de Ron de normaalste zaak van de wereld. Tot zijn vrouw slaapproblemen kreeg.

Yoga nidra slaapcursus

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten over de slaapcursus? Neem dan gerust contact met me op.

Wil je het eens proberen? Hieronder vind je de introductie bij luisterboek 1 en de yoga nidra slaap meditatie ‘Links-Rechts’ van luisterboek nr.3.

Yoganidra.nl. Artikel ‘Leren terwijl je Slaapt.’

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk  aan 4 uur slaap! Dat zou betekenen dat 2 yoga nidra sessies per etmaal, gelijk staat aan 8 uur slaap en je in theorie dus geen slaap meer nodig hebt. Onzin natuurlijk.

Yoga nidra kan bij goed gebruik helpen je slaap te verbeteren, maar het kan je slaap niet vervangen. Toch is dit precies wat Swami Satyananda Saraswati in zijn boek *) over yoga nidra beweerd. Helaas worden deze en andere onwaarheden die hij beweerd, nog steeds herhaald en als waar gepresenteerd. Ook door yoga docenten. Blinde volgelingen die dergelijke uitspraken herhalen is echter niet wat yoga nidra nodig heeft.

Een nuchtere en op werkelijke wetenschap gebaseerde benadering zou deze bijzondere yogavorm goed doen. Wat yoga nidra nodig heeft is een kritische benadering waarbij zin van onzin wordt gescheiden.

Onder aan deze pagina vind je een introductie (14 min.) bij het yoga nidra luisterboek nr.1 en de slaap meditatie ‘Links-Rechts’ (20 min.) van luisterboek nr3. Je kunt ze gratis beluisteren.

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap.
Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap.

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap. Dat zou betekenen dat 2 sessies yoga nidra gelijk staan aan 8 uur slaap. Onzin natuurlijk!

Sinds 1996 ben ik yoga nidra docent. Jarenlang heb ik meerdere lessen per week gegeven en ervaren hoezeer mensen baat hebben bij yoga nidra. Veel mensen die lijden aan slapeloosheid slapen gelukkig niet minder door twintig minuutjes per dag te oefenen, maar meer (en beter). Het is daarom belangrijk het goede te behouden.

Wil yoga nidra bruikbaar en toegankelijk zijn voor een breed publiek, dan is het deze minder zweverig te maken door de onzin te verwijderen.

Helaas zijn de spirituele pretenties, die naast de vele wetenschappelijke onwaarheden en foutief toegepaste technieken vanaf de publicatie van Satyananda’s boek, onderdeel geworden van yoga nidra. Het is mij hierdoor nooit gelukt om de achterliggende filosofie louter opgetogen tot me te nemen. Evenmin lukt het om me volledig te laten meeslepen door foutief ingesproken oefeningen vol pertinente onwaarheden en spirituele nonsens. Fouten, onwaarheden en nonsens, die steeds kritiekloos worden overgenomen en overgedragen.

*) Het boek dat Satyananda Saraswati schreef over yoga nidra is te koop bij Bol.com,Scheltema,Libris en andere boekhandels.

*) Ook mindfulness heeft zijn keerzijde. Zie het recentelijk verschenen boek ‘McMindfulness van Ronald Purser, met de veelzeggende subtitel: “How Mindfulness became the new capitalist spirituality.” Het boek is eveneens te koop bij Bol.com, en andere boekhandels. In The Guardian staat een review van het boek.

Yoga nidra. Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap. Rippl Woman in Bed. 1891

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap. Indiërs zijn van oudsher verzot op dergelijke spirituele pretenties en grootspraak van swami’s, goeroes en fakirs. Een natuurlijke slaap is onvervangbaar.

Het uitspreken van bezwerende sankalpa’s? Je bevrijden van bindende samskara’s? Een reis naar vorige levens? Een zaadje planten in ons onderbewustzijn? Dergelijke ideeën berusten op zijn zachtst gezegd op onduidelijke, zichzelf vaak tegensprekende, wazige wetenschap. Een nuchtere en op werkelijke wetenschap gebaseerde benadering zou deze bijzondere yogavorm goed doen. En vaak hebben we de wetenschap niet eens nodig. Ons nuchtere verstand volstaat vaak.

Je vraagt je af of een sessie yoga nidra gelijk staat aan 4 uur slaap? Wanneer je de bewering toetst in de praktijk merk je al vrij snel dat je niet zonder je gewone slaap kunt.

Een sessie yoga nidra nimmer staat nimmer gelijk aan vier uur slaap en het is eveneens onmogelijk om te leren in je slaap. Iets dat Satyananda in zijn boek over yoga nidra beweert. Veel van de in de Indiase traditie gewortelde ideeën en overtuigingen waarover hij spreekt, kunnen door de ontwikkelingen binnen de wetenschap over slaap, als pertinent onwaar worden betiteld.

Je hebt geen wetenschap nodig om te beseffen dat een sessie yoga nidra niet gelijk staat aan 4 uur slaap. Mocht je het willen proberen, dan merk je snel dat je blijft verlangen naar een natuurlijke slaap

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap.

Met dergelijke onwaarheden doet Satyananda zijn yogavorm geen goed. Hij sluit op deze manier veel mensen buiten, die baat zouden hebben bij een deel van zijn meditatietechniek. Yoga nidra heeft geen leugens nodig.

Het is daarom belangrijk het boek van Satyananda over yoga nidra als een ruwe architectonische schets te zien, die nader uitgewerkt moet worden. Yoga nidra heeft een meer waarachtig fundament nodig. Dit kan zonder daarbij de waardevolle ‘spirituele glimlach’ te verliezen die, dat dient gezegd, door de eeuwen heen op een mooie en unieke manier is onderzocht en uitgewerkt binnen de Indiase filosofie en cultuur. Maar de principes van deze glimlach, beperken zich niet tot één cultuur, één filosofie en één vaardigheid. Zoals er vele wegen naar Rome leiden, is ook yoga nidra een pad onder vele paden.

Voorlopig weliswaar een smal pad en op sommige plaatsen onbegaanbaar, maar het is Satyananda zelf, die te midden van de vele onjuistheden en onwaarheden, het perspectief opent naar beter begaanbaar en veel breder pad: pratyahara.

Satyananda benoemt in zijn boek meerdere malen dat yoga nidra een facet is van pratyahara. Het is daarom zinvol zijn techniek te zien in het perspectief van pratyahara. Als yoga nidra het pad is, is pratyahara het landschap waardoor dit pad kronkelt. Op dit punt aangekomen opent zich een fantastisch vergezicht.

Yoga nidra kan bij goed gebruik je slaap verbeteren, maar deze nooit vervangen

Er zijn een paar elementen die ik uit je cursus heb gehaald die me ongelofelijk goed helpen. Het allerbelangrijkst is: de dagelijkse yoga nidra oefeningen.

Naar reviews

Beide merken we dat we veel hebben aan de yoga nidra meditaties. Het lukt het ons zelden om niet (even) weg te doezelen. Niettemin slapen we beiden een stuk beter.

Naar reviews

Ieder dag luister ik naar een yoga nidra meditie en vanaf de eerste nacht tot heden, slaap ik veel beter. Ik word nog wel een paar keer wakker, maar slaap direct weer in.

Naar reviews

Yoga nidra slaapcursus

Yoga nidra slaapcursus

De yoga nidra slaapcursus duurt één dag en wordt  o.a. gegeven in Amsterdam en Amersfoort.

Yoga nidra slaapcursus

Rob de Ron

Goed slapen leek Rob de Ron de normaalste zaak van de wereld. Tot zijn vrouw slaapproblemen kreeg.

Yoga nidra slaapcursus

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten over de slaapcursus? Neem dan gerust contact met me op.

Je kunt onderstaande luisterboeken met elk 3 yoga nidra slaap meditaties bestellen, downloaden en beluisteren op het digitale apparaat van je voorkeur. Je hebt ze dan altijd en overal bij de hand

Wil je het eens proberen? Hieronder vind je de introductie bij luisterboek 1 en de yoga nidra slaap meditatie ‘Links-Rechts’ van luisterboek nr.3.

Yoganidra.nl. Artikel ‘Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap.’

Satyananda Saraswati

Satyananda Saraswati

Yoga Nidra. Swami Satyananda Saraswati

Swami Sayananda Saraswati

In zijn boek omschrijft Swami Satyananda Saraswati yoga nidra als een techniek om volledig te ontspannen. Deze ontspanning is te vergelijken met een diepe slaap

Enkele bijzondere ervaringen tijdens zijn slaap vormden voor Swami Satyananda Saraswati de aanzet om in de jaren zeventig van de vorige eeuw een aantal meditaties samen te stellen die hij yoga nidra noemde.  

In 1976 publiceerde hij daarover een boek. *) Het is het eerste boek over yoga nidra. Daarin omschrijft hij yoga nidra als een systematische techniek om volledig te ontspannen. Deze ontspanning is te vergelijken met een diepe slaap.  

Je kunt onderstaande luisterboeken met elk 3 yoga nidra slaap meditaties bestellen, downloaden en beluisteren op het digitale apparaat van je voorkeur. Je hebt ze dan altijd en overal bij de hand

Yoga Nidra. Swami Satyananda Saraswati

Deze foto uit 1975 van J.D. millar (Public Domain Picture) toont Pawapuri of Apapuri, een heilige plek voor het Jain geloof, gelegen in het Nalanda district in de staat Bihar. Bihar ligt in het Noordoosten van India, tegen de Nepalese grens. Het is de staat waar Satyananda Saraswati zijn yoga nidra school begon en waar hij zijn boek over yoga nidra schreef. 

In het boek over yoga nidra van Satyananda  Sarawati staat helaas veel onzin

In het midden van de vorige eeuw ontwikkelt de Indiase Swami Satyananda Saraswati gaandeweg zijn yoga nidra filosofie en oefenpraktijk. Aanvankelijk in Rishikesh, later in Bihar. In deze laatste plaats wordt in 1976 zijn boek over yoga nidra gepubliceerd. Hij presenteert yoga nidra hierin als een nieuwe yogavorm. Nieuw in relatieve zin, omdat hij zich voor een groot deel baseerde op reeds bestaande, eeuwenoude Indiase filosofieën en tantrische oefenpraktijken.

Hij goot deze in een nieuw jasje naar aanleiding van een aantal persoonlijke, zeer subjectieve ervaringen, die hem op het idee van yoga nidra brachten. Deze ervaringen dienen we met de nodige twijfels en terughoudendheid te beschouwen. Wanneer we deze namelijk met ons nuchtere verstand toetsen aan onze eigen ervaring dan blijken ze niets anders dan regelrechte verzinsels. Swami Satyananda Saraswati plaatst zich daarmee in een lange traditie: Indiërs zijn van oudsher verzot op spirituele dikdoenerij en bovennatuurlijke prestaties van swami’s, goeroes en fakirs.

Yoga Nidra door Swami Satyananda Saraswati

Swami Satyananda Sarawati plaatst zich daarmee in een lange traditie: Indiërs zijn van oudsher verzot op spirituele dikdoenerij en bovennatuurlijke prestaties van swami’s, goeroes en fakirs

Zo schrijft Saraswati dat één uur yoga nidra gelijk staat aan vier uur slaap. Deze bewering betekent namelijk dat je de doorsnee behoefte van zeven tot negen uur slaap per etmaal kunt vervangen door twee yoga nidra sessies. Tot mijn grote spijt wordt deze absurde bewering in veel artikelen kritiekloos overgenomen. Veel spirituele zoekers zijn afhankelijke volgelingen die slechts de visie herkauwen die hen is voorgeschoteld door wereldvreemde goeroes en swamis. Wanneer je de verhalen van Swami Satyananda Saraswati echter toetst aan inzichten gebaseerd op waarnemingen van de eigen ervaring ontdek je al snel dat veel van zijn beweringen en oefentechnieken dwaas en misleidend zijn.

Zelf heb yoga nidra nooit gebruikt om mijn slaap te comprimeren in tweemaal een uur, om vervolgens tweeëntwintig uur wakker te kunnen zijn. Weliswaar verbeterd yoga nidra de kwaliteit van mijn slaap en mijn wakkere leven, maar heb ik naast yoga nidra, nog steeds voldoende nachtrust nodig. Ook heb ik heb in de voorbije 30 jaar niemand ontmoet, noch op mijn reguliere yogalessen, noch op de slaapcursus, die door yoga nidra minder is gaan slapen. Wel meer en beter.

Helaas is dit niet de enige dwaze onwaarheid in Satyananda’s boek over yoga nidra. Zo vertelt Satyanada Saraswati al op de tweede pagina van zijn boek over een ervaring die door de huidige kennis over slaap als een banaal verzinsel moet worden gelezen. Het betreft zijn verhaal over een jongen die op 21-jarige leeftijd over een ongebreidelde kennis beschikt en vloeiend elf talen spreekt. Volgens Satyananda heeft hij hem dit alles, binnen twee jaar, in zijn yoga nidra slaap geleerd.

leren in je slaap is echter onmogelijk, zo heeft de moderne wetenschap in verschillende onderzoeken aangetoond. Het verwerken en vastleggen van complexe informatie als een vreemde taal druist niet alleen in tegen de huidige kennis, maar vooral ook tegen ons gezond verstand. Mocht Satyananda Saraswati’s verslag op waarheid berusten, dan bestonden er geen scholen en universiteiten meer. Dan volstond het om ’s nachts een geluidsopname met de benodigde kennis af te spelen.

*) Het boek dat Satyananda Saraswati schreef over yoga nidra is te koop bij Bol.com, Scheltema, Libris en andere boekhandels.

yoga nidra, yoganidra

Geboorte van yoga nidra

In dit hoofdstuk vertelt Swami Satyananda Saraswati wat hem op het idee bracht van yoga nidra.

yoga nidra, yoganidra

Oorsprong van yoga nidra

Satyananda Saraswati schrijft over de oorsprong van yoga nidra.

yoga nidra, yoganidra

Yoga nidra experimenten

In dit hoofdstuk vertelt Swami Satyananda Saraswati over zijn experimenten met yoga nidra.

Er zijn een paar elementen die ik uit je cursus heb gehaald die me ongelofelijk goed helpen. Het allerbelangrijkst is: de dagelijkse yoga nidra oefeningen.

Naar reviews

Beide merken we dat we veel hebben aan de yoga nidra meditaties. Het lukt het ons zelden om niet (even) weg te doezelen. Niettemin slapen we beiden een stuk beter.

Naar reviews

Ieder dag luister ik naar een yoga nidra meditie en vanaf de eerste nacht tot heden, slaap ik veel beter. Ik word nog wel een paar keer wakker, maar slaap direct weer in.

Naar reviews

Yoga nidra slaapcursus

Yoga nidra slaapcursus

De yoga nidra slaapcursus duurt één dag en wordt  o.a. gegeven in Amsterdam en Amersfoort.

Yoga nidra slaapcursus

Rob de Ron

Goed slapen leek Rob de Ron de normaalste zaak van de wereld. Tot zijn vrouw slaapproblemen kreeg.

Yoga nidra slaapcursus

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten over de slaapcursus? Neem dan gerust contact met me op.

Wil je het eens proberen? Hieronder vind je de introductie bij luisterboek 1 en de yoga nidra slaap meditatie ‘Links-Rechts’ van luisterboek nr.3.

Yoganidra.nl. Artikel over ‘Swami Satyananda Saraswati’