Leren terwijl je slaapt

Leren terwijl je slaapt.

Leren terwijl je slaapt

Volgens de bedenker en naamgever van yoga nidra is leren terwijl je slaapt mogelijk, maar volgens wetenschappelijk onderzoek is het onmogelijk

Leren terwijl je slaapt? Volgens Satyananda Saraswati, de bedenker van yoga nidra, is leren in je slaap mogelijk. Helaas is dit niet de enige onwaarheid in Satyananda’s boek over yoga nidra. Zo vertelt Saraswati al op de tweede pagina van zijn boek over een ervaring die door de huidige kennis over slaap als een verzinsel moet worden gelezen.

Het betreft zijn verhaal over een jongen die op 21-jarige leeftijd over een ongebreidelde kennis beschikt en vloeiend elf talen spreekt en volgens Satyananda Saraswati heeft hij hem dit alles, binnen twee jaar, in zijn yoga nidra slaap, geleerd.

Leren terwijl je slaapt.

Een slapend brein verwerkt geen nieuwe informatie, maar selecteert, ordent en verwijderd oude informatie. Daarom druist leren terwijl je slaapt in tegen de natuurlijke functie van slaap

Je kunt de luisterboeken met elk 3 yoga nidra slaap meditaties bestellen, downloaden en beluisteren op het digitale apparaat van je voorkeur. Je hebt ze dan altijd en overal bij de hand

Onderstaande tekst is afkomstig uit Satyananda Saraswati’s boek over yoga nidra. Het is vertaald uit het Engels.

Sinds ik de oefeningen heb bedacht, heb ik veel experimenten uitgevoerd om deze ideeën te valideren. Ik heb het eerst op mezelf geprobeerd en daarna op verschillende mensen. Ik heb zelfs een Elzasser hond kunnen trainen en later experimenteerde ik met enkele van mijn discipelen en met veel kinderen en gaf hun kennis, ervaring en onderwijs terwijl ze goed sliepen.

Een van mijn interessantste experimenten was met een kleine jongen die zich bij mijn ashram)¹ voor sannyasa)² aandiende. Ik wilde hem naar school sturen, maar hij weigerde botweg. Hij was een heel stoute jongen, een absolute aap. De hele dag brak hij dingen, viel bezoekers lastig en veroorzaakte ongelukken. Uiteindelijk werd hij zo’n blok aan het been voor de ashram dat ik besloot om yoga nidra op hem te proberen.

Ik begon met het chanten van het 15e hoofdstuk van de Gita)³ ongeveer drie minuten nadat hij in slaap was gevallen. Als hij dan ’s morgens opstond, liet ik hem het hoofdstuk, wat hij zonder weerstand deed, gedachteloos doorlezen. Na een week kon hij het hele hoofdstuk uit zijn hoofd reciteren. Toen dit lukte, ging ik door met andere teksten en op deze manier lukte het hem Srimad Bhagawatam Upanishads)*, Bijbel, Koran, Engels, Hindi, Sanskriet en alles wat ik wist te leren, terwijl hij diep in slaap was.

 Nu is de jongen eenentwintig en ik heb hem naar de VS gestuurd. Hij spreekt elf talen en schrijft en geeft lezingen in het Engels beter dan ik, maar hij is nooit naar school geweest. Al zijn studies en het leren vonden plaats binnen die periode van twee jaar waarin ik hem yoga nidra gaf, en hij herinnert het zich niet eens.

(*) Belijk de verklarende woordenlijst aan het eind van dit artikel.

Leren terwijl je slaapt

Wanneer je werkelijk kunt leren terwijl je slaapt, hebben we geen scholen en universiteiten meer nodig

Leren terwijl je slaapt.

Bij het UvA Slaap- en Geheugenlab op de campus van het Roeterseiland onderzoekt Lucia Talamini, hoofd van het onderzoek en het lab, of het slapende brein informatie tot zich kan nemen. Talamini liet een aantal proefpersonen voor het slapen 120 Deense woorden leren. ’s Nachts werd de helft van de woordenlijst afgespeeld door twee boxen aan het hoofdeind van het bed te plaatsen.

Bij de overhoring die de volgende ochtend plaats vond, scoorden de proefpersonen tien procent beter op deze lijst met de 60 woorden, dan op de lijst met 60 woorden die ’s nachts niet herhaald waren. Tien procent beter worden, betekent dat er van de 60 woorden 6 meer onthouden worden dan zonder deze nachtelijke ‘les’ in Deense woordjes. Deze geringe leerwinst is bovendien alleen haalbaar, wanneer de interventie op een zeer exact moment binnen één seconde plaatsvindt.

Het geen zin om te gaan slapen met een repeterende cursus Deens uit de speaker, zegt Talamini. “Het moment waarop de informatie wordt aangeboden luistert enorm nauw.” Het onderzoek loopt al jaren en heel veel tijd is gaan zitten in het precies bepalen van de juiste milliseconde waarop de Deense woordjes worden afgespeeld.

Als we slapen beleven we, buiten de remslaap, kortdurende oplevingen van hersenactiviteit. Ze duren één seconde. Precies dán moet het gebeuren. Omdat het tijd kost om een EEG te analyseren én het woordje bij het oor te krijgen, moet het juiste moment worden voorspeld. Na jaren sleutelen is de techniek daar ook toe in staat: de computer berekent aan de hand van het slaappatroon wanneer het woordje naar de slaper moet en zendt het precies op tijd uit.

Het heeft geen zin om te gaan slapen met een repeterende taalcursus uit een speaker

Satyananda begint zijn interventies echter volkomen willekeurig en al na drie minuten. In zijn experimenten met yoga nidra beperkt hij zich ook niet tot een aantal woordjes, maar behandeld  vuistdikke boeken als de bijbel, verschillende ingewikkelde talen en complexe kennisonderwerpen. Er is weliswaar een verband tussen leren en slapen, maar die is van een heel andere orde dan Satyananda ons wil doen geloven. Niet alleen dit recente onderzoek van Lucia Talamini en haar team, maar ook onderzoeken van vòòr de verschijning van zijn boek in 1976, maken het verhaal van Satyananda volkomen ongeloofwaardig.

De connectie tussen leren en slapen bleek al uit een klassiek geworden wetenschappelijk experiment uit 1924 van de Amerikanen Jenkins en Dallenbach. Zij lieten een aantal proefpersonen in de ochtend een lijst met onzinnige lettergrepen uit hun hoofd leren. Acht uur later, na hun gewone, dagelijkse activiteiten, werd gekeken hoeveel van deze lettergrepen ze hadden onthouden. Een andere groep kreeg dezelfde lettergrepen in de avond voorgeschoteld en mocht daarna slapen. Bij het ontwaken werd gevraagd hoeveel van deze onzinnige lettergrepen zij zich konden herinneren. Deze groep wist tweemaal zoveel lettergrepen te reproduceren dan de groep die niet geslapen had.

Tijdens een vervolgonderzoek door Grosvenor en Lack, twee Australische wetenschappers, bleek dit positieve slaapeffect op het leervermogen het grootst, wanneer de slaap onmiddellijk volgt op het leren. Het onderzoek lijkt de goede raad om tijdens de laatste nacht voor het examen het leerboek maar onder het kussen te leggen, te bevestigen. Zowel deze spreuk als de onderzoeken duiden op een verband tussen leren en slapen. Dit verband geldt echter voor informatie die vòòr de slaap is aangeboden. Satyanada spreekt over informatie die wordt aangeboden terwijl je slaapt.

Leren terwijl je slaapt.

Delen van het brein die ten grondslag liggen aan leren, zijn goed onderzocht. Bereikt het leren van vreemde talen werkelijk die delen tijdens je slaap? Onderzoek toont aan van niet

Leren terwijl je slaapt.

Een slapend persoon is slechts gedeeltelijk in staat om basale informatie of prikkels uit zijn of haar omgeving op te merken en hierop te reageren. Het simpele feit dat door het geluid van een wekker kunnen ontwaken, betekent dat ook een slapend brein niet volledig afwezig is en nog iets met binnenkomende informatie kan doen.

De ontwaakreactie die op het geluid van de wekker volgt wordt mede bepaalt door het tijdstip waarop de informatie binnenkomt, zoals ook in het onderzoek van Talamini en haar team werd aangetoond betreffende de Deense woordjes. Ook de aard van de informatie of stimulus is bepalend. Het noemen van de naam van de slaper verhoogd bijvoorbeeld de wekdrempel en een moeder kan wakker worden door het huilen van haar baby, terwijl ze door allerhande andere geluiden, ook het huilen van andere baby’s, heen slaapt.

Natuurlijk zijn er in vele wetenschappelijke onderzoeken geluidsbanden met vreemde talen afgespeeld tijdens de slaap van diverse proefpersonen. De breinmechanismen die ten grondslag zouden kunnen liggen aan het leren tijdens je slaap zijn goed onderzocht. Bereikt deze informatie werkelijk die delen van het brein waar het leren, van bijvoorbeeld vreemde talen, plaatsvindt?

Een moeder kan wakker worden door het huilen van haar baby, terwijl ze door het huilen van andere baby’s heen slaapt

Uit alle experimenten is inmiddels duidelijk dat dergelijke complexe vormen van informatieverwerking tijdens de slaap onmogelijk zijn. Het verwerken en vastleggen van complexe informatie als een vreemde taal druist in tegen de huidige kennis, maar vooral tegen ons gezond verstand. Wanneer we daarop vertrouwen hebben we de wetenschap niet nodig: mocht Satyananda’s verslag op waarheid berusten, dan bestonden er geen scholen en universiteiten meer. Dan volstond het om ’s nachts een geluidsopname met de benodigde kennis af te spelen. Een maandje voor je vakantie naar China draai je in de nachtelijke uren een taalcursus af praat en schrijf je vloeiend Chinees. Je kunt er zelfs les in geven volgens Satyananda. Wat overigens niet meer nodig is wanneer iedereen alles kan leren in zijn of slaap …

Genoemde wetenschappelijke experimenten betreffen eenvoudige en eenduidige informatie die tijdens de slaap wordt gegeven en niet om complexe informatie. Het leren van ingewikkelde zaken als de Upanishads, Bijbel, Koran en elf vreemde talen waaronder Engels, Hindi en Sanskriet waarover Satyananda in zijn boek schrijft, is daarom niet alleen onmogelijk, het druist in tegen de natuurlijke functie van slaap.

Een slapend brein verwerkt geen nieuwe informatie, maar selecteert, ordent en verwijderd oude informatie. Relevante informatie, die het in de voorafgaande waakperiode heeft ontvangen, zal het tijdens de slaap en de droom hergroeperen en efficiënt opslaan. Andere informatie zal het verwijderen. Zo beschikt het geformatteerde en opgeruimde brein de volgende dag over nieuwe, vrije opslagruimte. Dit hergroeperen en efficiënt opslaan is de vermoedelijk oorzaak van het feit we na een nachtje slapen de opgedane informatie efficiënter weten te reproduceren, dan diegene die niet hebben geslapen.

Leren terwijl je slaapt.

Het hergroeperen en efficiënt opslaan is vermoedelijk de oorzaak van het feit dat we na een nachtje slapen de opgedane informatie beter weten te produceren dan diegene die niet geslapen hebben

Leren terwijl je slaapt.

Verklarende woordenlijst bij het artikel ‘Leren terwijl je Slaapt.’ 

Ashram)¹ Is een religieuze levens-, studie- en arbeidsgemeenschap en ontmoettingsplaats in India, enigszins vergelijkbaar met een klooster, voor aanhangers van een religie. Sannyasa)²  is een vorm van onthouding door het afstand doen van materiele verlangens met als doel een geweldloos, eenvoudig en spiritueel leven te leiden. Gita)³ De Bhagavad Gita (“Lied van de Heer”) is een onderdeel van een zeer omvangrijk verhalend poëtisch gedicht genaamd de Mahabharata (“Groot India”), dat een grote rol speelt in het hindoeïsme. Upanishads)* Het woord betekent letterlijk “neerzitten bij” en duidt daarmee op het zitten van de leerling aan de voeten van de meester. Deze Upanishads esoterische en filosofische verhandelingen binnen het hindoeisme, zijn dan ook bedoeld voor onderricht.

Er zijn een paar elementen die ik uit je cursus heb gehaald die me ongelofelijk goed helpen, maar het allerbelangrijkst is de dagelijkse yoga nidra oefeningen.

Naar reviews

Beide merken we dat we veel hebben aan de yoga nidra meditaties, maar het lukt het ons zelden om niet (even) weg te doezelen. Niettemin slapen we beiden een stuk beter.

Naar reviews

Ieder dag luister ik naar een yoga nidra meditie en vanaf de eerste nacht tot heden, slaap ik veel beter. Ik word nog wel een paar keer wakker, maar slaap direct weer in.

Naar reviews

Yoga nidra slaapcursus

Yoga nidra slaapcursus

De yoga nidra slaapcursus duurt één dag en wordt  o.a. gegeven in Amsterdam en Amersfoort.

Yoga nidra slaapcursus

Rob de Ron

Goed slapen leek Rob de Ron de normaalste zaak van de wereld. Tot zijn vrouw slaapproblemen kreeg.

Yoga nidra slaapcursus

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten over de slaapcursus? Neem dan gerust contact met me op.

Wil je het eens proberen? Hieronder vind je de introductie bij luisterboek 1 en de yoga nidra slaap meditatie ‘Links-Rechts’ van luisterboek nr.3.

Yoganidra.nl. Artikel ‘Leren terwijl je Slaapt.’

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk  aan 4 uur slaap! Dat zou betekenen dat 2 yoga nidra sessies per etmaal, gelijk staat aan 8 uur slaap en je in theorie dus geen slaap meer nodig hebt. Onzin natuurlijk.

Yoga nidra kan bij goed gebruik helpen je slaap te verbeteren, maar het kan je slaap niet vervangen. Toch is dit precies wat Swami Satyananda Saraswati in zijn boek *) over yoga nidra beweerd. Helaas worden deze en andere onwaarheden die hij beweerd, nog steeds herhaald en als waar gepresenteerd. Ook door yoga docenten. Blinde volgelingen die dergelijke uitspraken herhalen is echter niet wat yoga nidra nodig heeft.

Een nuchtere en op werkelijke wetenschap gebaseerde benadering zou deze bijzondere yogavorm goed doen. Wat yoga nidra nodig heeft is een kritische benadering waarbij zin van onzin wordt gescheiden.

Onder aan deze pagina vind je een introductie (14 min.) bij het yoga nidra luisterboek nr.1 en de slaap meditatie ‘Links-Rechts’ (20 min.) van luisterboek nr3. Je kunt ze gratis beluisteren.

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap.
Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap.

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap. Dat zou betekenen dat 2 sessies yoga nidra gelijk staan aan 8 uur slaap. Onzin natuurlijk!

Sinds 1996 ben ik yoga nidra docent. Jarenlang heb ik meerdere lessen per week gegeven en ervaren hoezeer mensen baat hebben bij yoga nidra. Veel mensen die lijden aan slapeloosheid slapen gelukkig niet minder door twintig minuutjes per dag te oefenen, maar meer (en beter). Het is daarom belangrijk het goede te behouden.

Wil yoga nidra bruikbaar en toegankelijk zijn voor een breed publiek, dan is het deze minder zweverig te maken door de onzin te verwijderen.

Helaas zijn de spirituele pretenties, die naast de vele wetenschappelijke onwaarheden en foutief toegepaste technieken vanaf de publicatie van Satyananda’s boek, onderdeel geworden van yoga nidra. Het is mij hierdoor nooit gelukt om de achterliggende filosofie louter opgetogen tot me te nemen. Evenmin lukt het om me volledig te laten meeslepen door foutief ingesproken oefeningen vol pertinente onwaarheden en spirituele nonsens. Fouten, onwaarheden en nonsens, die steeds kritiekloos worden overgenomen en overgedragen.

*) Het boek dat Satyananda Saraswati schreef over yoga nidra is te koop bij Bol.com,Scheltema,Libris en andere boekhandels.

*) Ook mindfulness heeft zijn keerzijde. Zie het recentelijk verschenen boek ‘McMindfulness van Ronald Purser, met de veelzeggende subtitel: “How Mindfulness became the new capitalist spirituality.” Het boek is eveneens te koop bij Bol.com, en andere boekhandels. In The Guardian staat een review van het boek.

Yoga nidra. Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap. Rippl Woman in Bed. 1891

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap. Indiërs zijn van oudsher verzot op dergelijke spirituele pretenties en grootspraak van swami’s, goeroes en fakirs. Een natuurlijke slaap is onvervangbaar.

Het uitspreken van bezwerende sankalpa’s? Je bevrijden van bindende samskara’s? Een reis naar vorige levens? Een zaadje planten in ons onderbewustzijn? Dergelijke ideeën berusten op zijn zachtst gezegd op onduidelijke, zichzelf vaak tegensprekende, wazige wetenschap. Een nuchtere en op werkelijke wetenschap gebaseerde benadering zou deze bijzondere yogavorm goed doen. En vaak hebben we de wetenschap niet eens nodig. Ons nuchtere verstand volstaat vaak.

Je vraagt je af of een sessie yoga nidra gelijk staat aan 4 uur slaap? Wanneer je de bewering toetst in de praktijk merk je al vrij snel dat je niet zonder je gewone slaap kunt.

Een sessie yoga nidra nimmer staat nimmer gelijk aan vier uur slaap en het is eveneens onmogelijk om te leren in je slaap. Iets dat Satyananda in zijn boek over yoga nidra beweert. Veel van de in de Indiase traditie gewortelde ideeën en overtuigingen waarover hij spreekt, kunnen door de ontwikkelingen binnen de wetenschap over slaap, als pertinent onwaar worden betiteld.

Je hebt geen wetenschap nodig om te beseffen dat een sessie yoga nidra niet gelijk staat aan 4 uur slaap. Mocht je het willen proberen, dan merk je snel dat je blijft verlangen naar een natuurlijke slaap

Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap.

Met dergelijke onwaarheden doet Satyananda zijn yogavorm geen goed. Hij sluit op deze manier veel mensen buiten, die baat zouden hebben bij een deel van zijn meditatietechniek. Yoga nidra heeft geen leugens nodig.

Het is daarom belangrijk het boek van Satyananda over yoga nidra als een ruwe architectonische schets te zien, die nader uitgewerkt moet worden. Yoga nidra heeft een meer waarachtig fundament nodig. Dit kan zonder daarbij de waardevolle ‘spirituele glimlach’ te verliezen die, dat dient gezegd, door de eeuwen heen op een mooie en unieke manier is onderzocht en uitgewerkt binnen de Indiase filosofie en cultuur. Maar de principes van deze glimlach, beperken zich niet tot één cultuur, één filosofie en één vaardigheid. Zoals er vele wegen naar Rome leiden, is ook yoga nidra een pad onder vele paden.

Voorlopig weliswaar een smal pad en op sommige plaatsen onbegaanbaar, maar het is Satyananda zelf, die te midden van de vele onjuistheden en onwaarheden, het perspectief opent naar beter begaanbaar en veel breder pad: pratyahara.

Satyananda benoemt in zijn boek meerdere malen dat yoga nidra een facet is van pratyahara. Het is daarom zinvol zijn techniek te zien in het perspectief van pratyahara. Als yoga nidra het pad is, is pratyahara het landschap waardoor dit pad kronkelt. Op dit punt aangekomen opent zich een fantastisch vergezicht.

Yoga nidra kan bij goed gebruik je slaap verbeteren, maar deze nooit vervangen

Er zijn een paar elementen die ik uit je cursus heb gehaald die me ongelofelijk goed helpen. Het allerbelangrijkst is: de dagelijkse yoga nidra oefeningen.

Naar reviews

Beide merken we dat we veel hebben aan de yoga nidra meditaties. Het lukt het ons zelden om niet (even) weg te doezelen. Niettemin slapen we beiden een stuk beter.

Naar reviews

Ieder dag luister ik naar een yoga nidra meditie en vanaf de eerste nacht tot heden, slaap ik veel beter. Ik word nog wel een paar keer wakker, maar slaap direct weer in.

Naar reviews

Yoga nidra slaapcursus

Yoga nidra slaapcursus

De yoga nidra slaapcursus duurt één dag en wordt  o.a. gegeven in Amsterdam en Amersfoort.

Yoga nidra slaapcursus

Rob de Ron

Goed slapen leek Rob de Ron de normaalste zaak van de wereld. Tot zijn vrouw slaapproblemen kreeg.

Yoga nidra slaapcursus

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten over de slaapcursus? Neem dan gerust contact met me op.

Je kunt onderstaande luisterboeken met elk 3 yoga nidra slaap meditaties bestellen, downloaden en beluisteren op het digitale apparaat van je voorkeur. Je hebt ze dan altijd en overal bij de hand

Wil je het eens proberen? Hieronder vind je de introductie bij luisterboek 1 en de yoga nidra slaap meditatie ‘Links-Rechts’ van luisterboek nr.3.

Yoganidra.nl. Artikel ‘Een sessie yoga nidra staat niet gelijk aan 4 uur slaap.’

Yoga Nidra voor het slapen gaan

Yoga nidra voor het slapen gaan

Yoga Nidra voor het slapen gaan

Het is beter om yoga nidra niet voor het slapen gaan te doen, maar in de loop van de dag een geschikt moment te vinden

Yoga nidra voor het slapen gaan gebruiken met de bedoeling om lekker in slaap te vallen, klinkt logisch. Nidra betekent tenslotte slaap. De term is echter misleidend, omdat het juist niet de bedoeling is, om in slaap te vallen. In yoga nidra balanceer je tussen waken en slapen, maar blijf je aan de wakkere kant.

Al tijdens de eerste yoga nidra slaapcursus die ik in 2010 gaf, merkte ik dat de beste resultaten werden behaald, door diegen die de meditaties overdag deden en er niet bij in slaap vielen. 

Het is dan ook verstandig yoga nidra niet pas in je bed te doen met de intentie om in slaap te vallen. Het is beter om overdag of in de loop van de avond een moment te kiezen waarop, je nog niet direct aan slaap toe bent, maar wel de behoefte hebt aan rust en herstel. 

Je kunt onderstaande luisterboeken met elk 3 yoga nidra slaap meditaties bestellen, downloaden en beluisteren op het digitale apparaat van je voorkeur. Je hebt ze dan altijd en overal bij de hand

Yoga nidra slaapcursus

Yoga nidra slaapcursus

De yoga nidra slaapcursus duurt één dag en wordt  o.a. gegeven in Amsterdam en Amersfoort.

Yoga nidra slaapcursus

Rob de Ron

Goed slapen leek Rob de Ron de normaalste zaak van de wereld. Tot zijn vrouw slaapproblemen kreeg.

Yoga nidra slaapcursus

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten over de slaapcursus? Neem dan gerust contact met me op.

Yoga nidra voor het slapen gaan
Yoga nidra voor het slapen gaan

Tijdens yoga nidra blijf je wakker. Het is daarom verstandig om overdag een moment te kiezen waarop je nog niet toe bent aan slaap, maar wel de behoefte hebt aan rust..

Mocht je toch in slaap vallen of even wegdoezelen, dan heb je dat vermoedelijk nodig. Neem het jezelf niet kwalijk. Neem het jezelf evenmin kwalijk, wanneer je tijdens de meditatie even in gedachten bent en je een deel van de instucties niet hebt gehoord.
Vaak wordt gezegd dat je in een meditatie je best moet doen om niet te denken. In yoga nidra hoeft dat niet. Je brein mijmert af en toe op een heel natuurlijke manier over de dingen die zouden kunnen gebeuren of gebeurd zijn. Ook tijdens yoga nidra. Probeer het niet te stoppen en neem het jezelf niet kwalijk. 
.
Hoewel het je intentie is om wakker en aanwezig te blijven is wegdenken en wegdromen een natuurlijk onderdeel van yoga nidra. Op het moment van wegdromen of wegdenken, hoor je de instructies niet. Maar wanneer je deze weer hoort, pak je eenvoudig de draad weer op en ga je rustig verder met het punt dat op dat moment wordt genoemd. 

Hoewel we niet ons best doen om niet te denken en toekomst en verleden te vermijden, richten we ons in yoga nidra wel op het heden.

Yoga nidra voor het slapen gaan
Naast dit mijmeren over het verleden en de toekomst, zijn er tijdens yoga nidra ook momenten waarop je bewust bent van het heden. Op die momenten merk je de omgeving op en voel je het lichaam. Zo voel je bijvoorbeeld de kleding op je huid of ben je jezelf bewust van je ademhaling. Misschien hoor je een geluid in de omgeving. Zoals gezegd, het hoort er allemaal bij. Een brein in rust beweegt namelijk afwisselend tussen verleden, toekomst en heden.
.

Hoewel we niet ons best doen om gedachten over verleden en toekomst te stoppen of te vermijden, richten we ons in yoga nidra wel op het heden. Daarom ‘bewoon’ je tijdens de oefeningen zoveel mogelijk je lichaam. Je lichaam leeft namelijk altijd in het nu: je benen, armen, romp, ademhaling en zintuigen kunnen niet denken over toekomst of het verleden. Ze zijn altijd ‘nu.’ Voel maar … luister maar … 

Je lichaam en zintuigen leven altijd in het nu: je armen, benen, je romp en je gezicht … net als je adem en zintuigen kunnen ze niet nadenken. Ze zijn altijd in het ‘nu.’ Voel maar … luister maar …

Yoga nidra voor het slapen gaan
Net als mindfulness, de 61-punten ontspanning en andere vormen van geleide meditatie, maakt yoga nidra daarbij gebruik van nyasa. Nyasa is een sanskriet woord dat ‘richten’ of ‘neerleggen’ betekent. Je ‘richt’ je aandacht in yoga nidra op bepaalde plaatsen in je lichaam of een specifieke ervaring en ‘legt’ deze daar een aantal seconden ‘neer.’
.
Vaak zijn dat punten langs de middellijn van je gezicht en romp of je gewrichten. Het kan ook de ervaring van je huid, hart of adem zijn. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, want waar je deze aandacht ook neerlegt, de ervaring is altijd ‘nu.’ En over dit ‘nu’ hoef je niet na te denken. Je hoeft niet te denken dat je de handen, de ruimte in je mond of je billen op de stoel voelt … je voelt ze werkelijk! Dat geldt voor elk plekje in je lichaam, elke adembeweging en elk geluidje dat je nu hoort.
Yoga nidra voor het slapen gaan
Yoga nidra voor het slapen gaan

Vaak zijn dat de punten langs de middellijn van je gezicht of romp en je gewrichten.

Omdat je brein gemaakt is om na te denken over verleden en toekomst en het daar vrijwel altijd mee bezig is, kost het je vaak moeite om het heden op te merken. Het is daarom prettig wanneer je daarin wordt begeleid. Dat is precies wat er in yoga nidra gebeurt. De stem die de meditatie inspreekt helpt je om in het ‘nu’ van je lichaam te blijven. Omdat je brein over dit heden niet hoeft na te denken – het is, wat het is – komt het tot rust.
.
Soms duurt dat even en af en toe lukt het je amper. Je gedachten en lichaam blijven dan onrustig. Het kan zijn dat het je niet lukt om rust te vinden. Oefenen betekent dat de dingen niet altijd gaan zoals je zou wensen. Soms leer je juist iets op die momenten. Blijf daarom oefenen. Ook als het even tegenzit is en het je ogenschijnlijk niets oplevert. Door te blijven oefenen ben je uiteindelijk goed geworden in die dingen waarin je nu goed bent. Waarom zou dit niet voor rust en slaap gelden?
Yoga nidra voor het slapen gaan
Yoga nidra voor het slapen gaan

Wil je yoga nidra voor het slapen gaan proberen? Doe dat dan een uurtje voor het slapen gaan en niet in je bed.

Sophie Hibrand neemt voor ‘Sophie in de Mentale Kreukels’ tijdens de slaapcursus deel aan yoga nidra.

Kies in de loop van de dag het meest geschikte moment voor een yoga nidra meditatie. Dat kan bijvoorbeeld het tijdstip of, zijn waarop je thuiskomt van je werk. De overgang van werk naar privé is een belangrijk dagelijks ‘scharniermoment.’ Zo is ook de lunch, die vaak als de afsluiting van de ochtend en het begin van de middag wordt gezien, een scharniermoment dat zich goed leent voor yoga nidra. Een ander moment zou de ‘dip van de dag,’ kunnen zijn, die ons vaak aan het eind van de middag overvalt. Omdat je dan nog vaak op je werk zit, is dit niet voor iedereen het meeste geschikte moment om er even uit te stappen.
.
Wil je de yoga nidra voor het slapen gaan proberen, kies dan een tijdstip later op de avond, maar doe de oefening niet in bed. Doe de meditatie liever een uurtje voor je normale bedtijd. Daarna kun je gewoon je avondroutine voortzetten, zoals je tandenpoetsen, een boek lezen, een podcast of luisterboek luisteren. Koppel de oefening dus niet direct aan je slaap, maar gebruik deze als dagsluiting.

Of je yoga nidra nu in de loop van de dag of de avond gebruikt, let op het volgende:

Yoga nidra voor het slapen gaan
  • Doe de meditatie niet in je slaapkamer of bed, maar kies een andere rustige plek, waar niet of niemand je stoort.
  • Blijf wakker, ook als je de meditatie een uurtje voor het slapen gaan gebruikt.
  • Ga op je rug liggen, ook al voelt dit in het begin wat onwennig. Hieronder staan aanwijzingen voor de juiste houding.
  • Doe yoga nidra maar éénmaal per etmaal. Dat is voldoende.

Over de houding:

Wanneer je een aangename plek hebt gevonden waar niets of niemand je stoort, ga je zo comfortabel mogelijk op je rug liggen Ondersteun daarbij liever de knielholte met een kussen dan je achterhoofd. Een stevig kussen onder je knieën helpt om je bekkenbodem en onderrug te ontspannen, terwijl een te hoog kussen onder je achterhoofd de keel afsluit en het moeilijker maakt om te ademen en de nek te ontspannen.

De benen zijn enigszins gespreid, waarbij de voeten losjes naar buiten vallen. De armen liggen op enige afstand van de ribbenkorf en het bekken losjes naast het lichaam met de handpalmen omhoog. Door op het moment dat je de handpalmen omhoog draait de schouderbladen iets bij elkaar te brengen en in je bovenrug te nestelen, opent zich je borstbeen.

Mocht dat prettig zijn, leg dan een dekentje over je lichaam op iets over je ogen.

Wil je het eens proberen? Hieronder vind je de introductie bij luisterboek 1 en de yoga nidra slaap meditatie ‘Links-Rechts’ van luisterboek nr.3.

Yoganidra.nl. Artikel ‘Yoga Nidra voor het Slapen gaan.’