Selecteer een pagina

Een sessie yoga nidra staat nimmer gelijk aan 4 uur slaap

Leren terwijl je slaapt? Leren in je slaap. Slapend leren. Leren slapen. Slapen kun je leren. In je slaap leren.

Een sessie yoga nidra staat nimmer gelijk aan 4 uur slaap

Wat yoga nidra nodig heeft is een kritische benadering

Yoga nidra kan bij goed gebruik helpen je slaap te verbeteren, maar het kan je slaap niet vervangen. Toch is dit precies wat Satyananda Saraswati in zijn boek over yoga nidra beweerd. Helaas wordt deze onwaarheid, ook door yoga nidra leraressen en leraren, nog steeds verkondigd. Helaas. Blinde volgelingen die dergelijke uitspraken herhalen is niet wat yoga nidra nodig heeft.

Gelukkig spreekt Satyananda Saraswati in zijn boek uit 1973 over ‘de huidige vorm van yoga nidra.’ Alsof hij voorvoelt dat zijn vorm niet zal overleven. Veranderingen zijn noodzakelijk. Wat yoga nidra nodig heeft is een kritische benadering waarbij zin van onzin wordt gescheiden. 

Volgens Satyananda Saraswat, de bedenker van yoga nidra, staat één sessie gelijk aan 4 uur slaap. Onzin natuurlijk. Slaap is onvervangbaar. 

Nadat zijn vrouw slaapproblemen kreeg en hij de gevolgen van dichtbij meemaakte, richt slaaponderzoeker en yoga nidra deskundige Rob de Ron de eerste Slaapcursus van Nederland op. Naast yoga nidra slaap meditaties, leer je op deze bijzondere ééndaagse cursus, van alles over slaap. Kennis over slaap is nodig, wanneer je yoga nidra effectief wilt inzetten om je slaap te verbeteren.

Leren terwijl je slaapt? Leren in je slaap. Slapend leren. Leren slapen. Slapen kun je leren. In je slaap leren.

Sophie Hilbrand neemt voor een speciale aflevering van ‘Sophie in de Mentale Kreukels’ (BNN VARA) over Slaap deel aan een yoga nidra oefening tijdens de slaapcursus van Rob de Ron.  

Het leren van 11 vreemde talen en andere complexe zaken waarover Satyananda Saraswati spreekt is niet alleen onmogelijk, het druist in tegen de natuurlijke functie van slaap: een slapend brein verwerkt geen nieuwe informatie, maar selecteert, ordent en verwijderd oude informatie

Spirituele pretenties, wetenschappelijke onwaarheden en pertinente onzin

Sinds 1996 ben ik yoga nidra docent. Jarenlang heb ik meerdere lessen per week gegeven en ervaren hoezeer mensen baat hebben bij deze bijzondere slaap meditatie. Ik wil daarom graag het goede behouden.  Er is echter ook veel dat mij tegen staat. Zo is yoga nidra nodeloos ingewikkeld omdat ze zwaar rust op de Indiase filosofie, wat haar zweverig en ontoegangkelijk maakt. daarnaast is debedenker en naamgever oneerlijk en opschepperig; de helft van hetgeen hij in zijn boek beweerd is niet waar. Willen yoga nidra toekomstbestendig zijn en voor een breed publiek bruikbaar, dan is het zaak die helft te verwijderen om ons te kunnen concentreren op de ware helft en het goede te behouden.

 Vele onwaarheden worden helaas door leraressen en leraren  kritiekloos overgenomen en overgedragen

Mijn zorgen gelden vooral de spirituele pretenties, die naast de vele wetenschappelijke onwaarheden en foutief toegepaste technieken vanaf de publicatie van Satyananda’s boek, onderdeel zijn van yoga nidra. Het is mij hierdoor nooit gelukt om de achterliggende filosofie louter opgetogen tot me te nemen. Evenmin lukt het om me volledig te laten meeslepen door foutief ingesproken oefeningen vol pertinente onwaarheden en spirituele nonsens. Fouten, onwaarheden en nonsens, die helaas door veel leraressen en leraren nog steeds kritiekloos worden overgenomen en overgedragen.

Een nuchtere benadering zou yoga nidra goed doen

In zijn boek spreekt Satyananda over “De huidige vorm van yoga nidra”. In die opmerking ligt de gedachte besloten dat de vorm in de toekomst gaat veranderen. In die zin kan yoga nidra veel leren van mindfulness, een aanverwante meditatietechniek. Mindfulness is uitgegroeid tot een volwassen meditatietechniek, geworteld in het dagelijks, dankzij een intelligente en kritische benadering *). Iets dat we van yoga nidra nog niet kunnen zeggen. Het uitspreken van bezwerende sankalpa’s? Je bevrijden van bindende samskara’s? Een reis naar vorige levens? Een zaadje planten in ons onderbewustzijn? Dergelijke ideeën berusten op zijn zachtst gezegd op onduidelijke, zichzelf vaak tegensprekende, wazige wetenschap. Een nuchtere en op werkelijke wetenschap gebaseerde benadering zou deze bijzondere yogavorm goed doen.

*) Zie het recentelijk verschenen boek ‘McMindfulness van Ronald Purser, met de veelzeggende subtitel: “How Mindfulness became the new capitalist spirituality.”

Een sessie yoga nidra staat nimmer gelijk aan vier uur slaap

Veel van de in de Indiase traditie gewortelde ideeën en overtuigingen waarover Satyanada spreekt, kunnen door de ontwikkelingen binnen de wetenschap over slaap en ons brein, als pertinent onwaar worden betiteld. Zo staat een sessie yoga nidra nimmer gelijk aan vier uur slaap en is het onmogelijk te leren in je slaap. Iets dat Satyananda met stelligheid beweert. Met deze onwaarheden, maar ook met zijn grootspraak doet Satyananda Saraswati zijn yogavorm geen goed. Hij sluit op deze manier veel mensen buiten, die baat zouden hebben bij een deel van zijn meditatietechniek. Yoga nidra heeft geen leugens nodig.

Spirituele glimlach

Het is daarom belangrijk het boek van Satyananda over yoga nidra als een ruwe architectonische schets te zien, die nader uitgewerkt moet worden. Yoga nidra heeft een meer waarachtige fundering nodig om haar in een wereldse werkelijkheid te plaatsen. Dit kan zonder daarbij de waardevolle ‘spirituele glimlach’ te verliezen die, dat dient gezegd, door de eeuwen heen op een mooie en unieke manier is onderzocht en uitgewerkt binnen de Indiase cultuur. Maar de principes van deze glimlach, beperken zich niet tot één cultuur, één filosofie en één vaardigheid. Zoals er vele wegen naar Rome leiden, is ook yoga nidra een pad onder vele paden.

Pratyahara

Voorlopig weliswaar een smal pad en op sommige plaatsen een onbegaanbaar, maar het is Satyananda Saraswati zelf, die te midden van de vele onjuistheden en onwaarheden, het perspectief opent naar beter begaanbaar en veel breder pad: pratyahara. Satyananda Saraswati benoemt in zijn boek meerdere malen dat yoga nidra een facet is van pratyahara. Het is daarom zinvol zijn techniek te zien in het perspectief van pratyahara. Als yoga nidra het pad is, is pratyahara het landschap waardoor dit pad kronkelt. Op dit punt aangekomen opent zich een fantastisch vergezicht.

Leren terwijl je slaapt

Leren terwijl je slaapt? Leren in je slaap. Slapend leren. Leren slapen. Slapen kun je leren. In je slaap leren.

Leren terwijl je slaapt

Volgens de bedenker van yoga nidra is dit mogelijk. Helaas is ook dit één van zijn vele onwaarheden die in zijn boek staan beschreven

Leren terwijl je slaapt? Volgens Satyananda Saraswati, de bedenker van yoga nidra, is leren in je slaap mogelijk. Helaas is dit niet de enige onwaarheid in Satyananda’s boek over yoga nidra. Zo vertelt Saraswati al op de tweede pagina van zijn boek over een ervaring die door de huidige kennis over slaap als een verzinsel moet worden gelezen. Het betreft zijn verhaal over een jongen die op 21-jarige leeftijd over een ongebreidelde kennis beschikt en vloeiend elf talen spreekt. Volgens Satyananda Saraswati heeft hij hem dit alles, binnen twee jaar, in zijn slaap geleerd.

Nadat zijn vrouw slaapproblemen kreeg en hij de gevolgen van dichtbij meemaakte, richt slaaponderzoeker en yoga nidra deskundige Rob de Ron de eerste Slaapcursus van Nederland op. Naast yoga nidra slaap meditaties, leer je op deze bijzondere ééndaagse cursus, van alles over slaap. Kennis over slaap is nodig, wanneer je yoga nidra effectief wilt inzetten om je slaap te verbeteren.

Het leren van 11 vreemde talen en andere complexe zaken waarover Satyananda Saraswati spreekt is niet alleen onmogelijk, het druist in tegen de natuurlijke functie van slaap: een slapend brein verwerkt geen nieuwe informatie, maar selecteert, ordent en verwijderd oude informatie

Leren terwijl je slaapt? Leren in je slaap. Slapend leren. Leren slapen. Slapen kun je leren. In je slaap leren.

Sophie Hilbrand neemt voor een speciale aflevering van ‘Sophie in de Mentale Kreukels’ (BNN VARA) over Slaap deel aan een yoga nidra oefening tijdens de slaapcursus van Rob de Ron.  

Leren terwijl je slaapt met behulp van yoga nidra

Onderstaande tekst is afkomstig uit Satyananda Saraswati’s boek over yoga nidra. Het is vertaald uit het Engels.

(*) Belijk de oorspronkelijke Engelstalige tekst van Satyananda Saraswati, aan het eind van dit artikel.

Sinds ik de oefeningen heb bedacht, heb ik veel experimenten uitgevoerd om deze ideeën te valideren. Ik heb het eerst op mezelf geprobeerd en daarna op verschillende mensen. Ik heb zelfs een Elzasser hond kunnen trainen. Later experimenteerde ik met enkele van mijn discipelen en met veel kinderen en gaf hun kennis, ervaring en onderwijs terwijl ze goed sliepen.

 Een van mijn interessantste experimenten was met een kleine jongen die zich bij mijn ashram)¹ voor sannyasa)² aandiende. Ik wilde hem naar school sturen, maar hij weigerde botweg. Hij was een heel stoute jongen, een absolute aap. De hele dag brak hij dingen, viel bezoekers lastig en veroorzaakte ongelukken. Uiteindelijk werd hij zo’n blok aan het been voor de ashram dat ik besloot om yoga nidra op hem te proberen.

 Ik begon met het chanten van het 15e hoofdstuk van de Gita)³ ongeveer drie minuten nadat hij in slaap was gevallen. Als hij dan ’s morgens opstond, liet ik hem het hoofdstuk, wat hij zonder weerstand deed, gedachteloos doorlezen. Na een week kon hij het hele hoofdstuk uit zijn hoofd reciteren. Toen dit lukte, ging ik door met andere teksten en op deze manier lukte het hem Srimad Bhagawatam Upanishads)*, Bijbel, Koran, Engels, Hindi, Sanskriet en alles wat ik wist te leren, terwijl hij diep in slaap was.

 Nu is de jongen eenentwintig en ik heb hem naar de VS gestuurd. Hij spreekt elf talen en schrijft en geeft lezingen in het Engels beter dan ik, maar hij is nooit naar school geweest. Al zijn studies en het leren vonden plaats binnen die periode van twee jaar waarin ik hem yoga nidra gaf, en hij herinnert het zich niet eens.

Verklarende woordenlijst 

Ashram)¹ Is een religieuze levens-, studie- en arbeidsgemeenschap en ontmoettingsplaats in India, enigszins vergelijkbaar met een klooster, voor aanhangers van een religie. Sannyasa)²  is een vorm van onthouding door het afstand doen van materiele verlangens met als doel een geweldloos, eenvoudig en spiritueel leven te leiden. Gita)³ De Bhagavad Gita (“Lied van de Heer”) is een onderdeel van een zeer omvangrijk verhalend poëtisch gedicht genaamd de Mahabharata (“Groot India”), dat een grote rol speelt in het hindoeïsme. Upanishads)* Het woord betekent letterlijk “neerzitten bij” en duidt daarmee op het zitten van de leerling aan de voeten van de meester. Deze Upanishads esoterische en filosofische verhandelingen binnen het hindoeisme, zijn dan ook bedoeld voor onderricht.

Deense woordjes leren terwijl je slaapt is geen succes

Bij het UvA Slaap- en Geheugenlab op de campus van het Roeterseiland onderzoekt Lucia Talamini, hoofd van het onderzoek en het lab, of het slapende brein informatie tot zich kan nemen. Talamini liet een aantal proefpersonen voor het slapen 120 Deense woorden leren. ’s Nachts werd de helft van de woordenlijst afgespeeld door twee boxen aan het hoofdeind van het bed te plaatsen. Bij de overhoring die de volgende ochtend plaats vond, scoorden de proefpersonen tien procent beter op deze lijst met de 60 woorden, dan op de lijst met 60 woorden die ’s nachts niet herhaald waren. Tien procent beter worden, betekent dat er van de 60 woorden 6 meer onthouden worden dan zonder deze nachtelijke ‘les’ in Deense woordjes. Deze geringe leerwinst is bovendien alleen haalbaar, wanneer de interventie op een zeer exact moment binnen één seconde plaatsvindt.

De leermomenten duren één seconde. Precies dan moet het gebeuren

Het geen zin om te gaan slapen met een repeterende cursus Deens uit de speaker, zegt Talamini. “Het moment waarop de informatie wordt aangeboden luistert enorm nauw.” Het onderzoek loopt al jaren en heel veel tijd is gaan zitten in het precies bepalen van de juiste milliseconde waarop de Deense woordjes worden afgespeeld. Als we slapen beleven we, buiten de remslaap, kortdurende oplevingen van hersenactiviteit. Ze duren één seconde. Precies dán moet het gebeuren. Omdat het tijd kost om een EEG te analyseren én het woordje bij het oor te krijgen, moet het juiste moment worden voorspeld. Na jaren sleutelen is de techniek daar ook toe in staat: de computer berekent aan de hand van het slaappatroon wanneer het woordje naar de slaper moet en zendt het precies op tijd uit.

Saraswati behandeld de bijbel, ingewikkelde talen en complexe kennisonderwerpen. Dat is onmogelijk

Satyananda begint zijn interventies echter volkomen willekeurig en al na drie minuten. In zijn experimenten met yoga nidra beperkt hij zich ook niet tot een aantal woordjes, maar behandeld  vuistdikke boeken als de bijbel, verschillende ingewikkelde talen en complexe kennisonderwerpen. Er is weliswaar een verband tussen leren en slapen, maar die is van een heel andere orde dan Satyananda ons wil doen geloven. Niet alleen dit recente onderzoek van Lucia Talamini en haar team, maar ook onderzoeken van vòòr de verschijning van zijn boek in 1976, maken het verhaal van Satyananda volkomen ongeloofwaardig.

Er is wel een connectie tussen slapen en leren

De connectie tussen leren en slapen bleek al uit een klassiek geworden wetenschappelijk experiment uit 1924 van de Amerikanen Jenkins en Dallenbach. Zij lieten een aantal proefpersonen in de ochtend een lijst met onzinnige lettergrepen uit hun hoofd leren. Acht uur later, na hun gewone, dagelijkse activiteiten, werd gekeken hoeveel van deze lettergrepen ze hadden onthouden. Een andere groep kreeg dezelfde lettergrepen in de avond voorgeschoteld en mocht daarna slapen. Bij het ontwaken werd gevraagd hoeveel van deze onzinnige lettergrepen zij zich konden herinneren. Deze groep wist tweemaal zoveel lettergrepen te reproduceren dan de groep die niet geslapen had.

Tijdens een vervolgonderzoek door Grosvenor en Lack, twee Australische wetenschappers, bleek dit positieve slaapeffect op het leervermogen het grootst, wanneer de slaap onmiddellijk volgt op het leren. Het onderzoek lijkt de goede raad om tijdens de laatste nacht voor het examen het leerboek maar onder het kussen te leggen, te bevestigen. Zowel deze spreuk als de onderzoeken duiden op een verband tussen leren en slapen. Dit verband geldt echter voor informatie die vòòr de slaap is aangeboden. Satyanada spreekt over informatie die wordt aangeboden terwijl je slaapt.

Een moeder kan ontwaken door het huilen van haar baby, terwijl ze door het huilen van andere baby’s heen slaapt

Een slapend persoon is slechts gedeeltelijk in staat om basale informatie of prikkels uit zijn of haar omgeving op te merken en hierop te reageren. Het simpele feit dat door het geluid van een wekker kunnen ontwaken, betekent dat ook een slapend brein niet volledig afwezig is en nog iets met binnenkomende informatie kan doen. De ontwaakreactie die op het geluid van de wekker volgt wordt mede bepaalt door het tijdstip waarop de informatie binnenkomt, zoals ook in het onderzoek van Talamini en haar team werd aangetoond betreffende de Deense woordjes. Ook de aard van de informatie of stimulus is bepalend. Het noemen van de naam van de slaper verhoogd bijvoorbeeld de wekdrempel en een moeder kan wakker worden door het huilen van haar baby, terwijl ze door allerhande andere geluiden, ook het huilen van andere baby’s, heen slaapt.

Veel experimenten met leren terwijl je slaapt

Natuurlijk zijn er in vele wetenschappelijke onderzoeken geluidsbanden met vreemde talen afgespeeld tijdens de slaap van diverse proefpersonen. De breinmechanismen die ten grondslag zouden kunnen liggen aan het leren tijdens je slaap zijn goed onderzocht. Bereikt deze informatie werkelijk die delen van het brein waar het leren, van bijvoorbeeld vreemde talen, plaatsvindt? Uit alle experimenten is inmiddels duidelijk dat dergelijke complexe vormen van informatieverwerking tijdens de slaap onmogelijk zijn. Het verwerken en vastleggen van complexe informatie als een vreemde taal druist in tegen de huidige kennis, maar vooral tegen ons gezond verstand. Wanneer we daarop vertrouwen hebben we de wetenschap niet nodig: mocht Satyananda’s verslag op waarheid berusten, dan bestonden er geen scholen en universiteiten meer. Dan volstond het om ’s nachts een geluidsopname met de benodigde kennis af te spelen. Een maandje voor je vakantie naar China draai je in de nachtelijke uren een taalcursus af en ‘without even remembering it’ praat en schrijf je vloeiend Chinees. Je kunt er zelfs les in geven. Wat overigens niet meer nodig is wanneer iedereen alles kan leren in zijn of slaap …

Een slapend brein verwerkt geen nieuwe informatie

Genoemde wetenschappelijke experimenten betreffen eenvoudige en eenduidige informatie die tijdens de slaap wordt gegeven en niet om complexe informatie. Het leren van ingewikkelde zaken als de Upanishads, Bijbel, Koran en elf vreemde talen waaronder Engels, Hindi en Sanskriet waarover Satyananda spreekt, is daarom niet alleen onmogelijk, het druist in tegen de natuurlijke functie van slaap. Een slapend brein verwerkt geen nieuwe informatie, maar selecteert, ordent en verwijderd oude informatie. Relevante informatie, die het in de voorafgaande waakperiode heeft ontvangen, zal het tijdens de slaap en de droom hergroeperen en efficiënt opslaan. Andere informatie zal het verwijderen. Zo beschikt het geformatteerde en opgeruimde brein de volgende dag over nieuwe, vrije opslagruimte. Dit hergroeperen en efficiënt opslaan is de vermoedelijk oorzaak van het feit we na een nachtje slapen de opgedane informatie efficiënter weten te reproduceren, dan diegene die niet hebben geslapen.

Leren terwijl je slaapt? Leren in je slaap. Slapend leren. Leren slapen. Slapen kun je leren. In je slaap leren.

Leren terwijl je slaapt? Volgens Satyananda Saraswati, de bedenker van yoga nidra, is leren in je slaap mogelijk. Dat is natuurlijk onzin.

Night and Sleep (1878) Evelyn de Morgan (1855-1919). The Morgan Foundation. London.

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment.

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment 

Yoga nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment? Yoga nidra helpt om de rustfase al na een aantal minuten te bereiken en er fysiek en mentaal ten volle de vruchten van te plukken, of je deze nu gebruikt om gemakkelijker in te slapen en beter door te slapen óf als dagelijks rustmoment. In deze eerste opdracht ga je de yoga nidra gebruiken om beide mogelijkheden te onderzoeken. Lees verder onder de afbeelding.

Nidra is het sanskriet woord voor slaap. Een yoga nidra meditatie brengt je op de drempel van slaap en is daarom een belangrijk onderdeel van de Slaapcursus. Yoga nidra is niet moeilijk. De basisvaardigheden kun je in één dag leren. Wil je deelnemen aan de yoga nidra slaapcursus? Bekijk  dan de cursusagenda. Je kunt ook direct naar de yoga nidra oefening die bij het eerste hoofdstuk uit je E-book hoort. Dit kan alleen als je over het E-book en de inloggegevens beschikt. Wil je het E-book bestellen? Maak je keus en klik op de betreffend link.

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment.

Frederic Leighton 1830-1896. Flaming June 1895 (detail). Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment. 

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment

Kenmerkend voor een rustmoment is het aantal hersenimpulsen varierend van 8 tot 16 per seconde per seconde. Dat is hoger dan in slaap, wanneer het aantal impulsen onder de 8 daalt, maar veel lager dan het aantal hersenimpulsen dat past bij een actieve waakzaamheid. Een rustmoment is dan ook een fase tussen actief waken en slapen. Je kunt een rustmoment daarom gebruiken als voorportaal van slaap, maar ook als een zelfstandig herstelmoment gedurende de dag. In het laatste geval keer je na zo’n twintig minuten terug naar een toestand van actief wakker zijn, zonder te hebben geslapen.

Ook tijdens het rustmoment is je brein actief

Een rustend of slapend brein is niet minder actief dan een wakend brein, want het aantal impulsen per seconde neemt welliswaar af, maar de sterkte van de impuls neemt juist toe. Met andere woorden, de frequentie daalt, maar de amplitude neemt toe. Het is alsof een brein tijdens het rustmoment de activiteit aan de oppervlakte verplaatst naar een activiteit in dieper gelegen hersengebieden.

Van kleine golfjes aan de oppervlakte naar grote golven vanuit de diepte

Alsof een brein in yoga nidra vanuit een toestand van onrustig wisselende vibraties aan de rand van het orgaan, terugkeert naar regelmatig vibrerende standaardwaarden in de dieperliggende gebieden. Tijdens de slaap neemt de frequentie steeds verder af en de amplitude juist toe. In de diepe slaap is de frequentie minder dan 4 impulsen per seconde, terwijl de amplitude toeneemt en lijkt op een grote, trage golf. De wakende toestand wordt juist gekenmerkt door een groot aantal onrustige en kleinere golfjes. Zie onderstaande afbeelding uit de PowerPoint presentatie van de Slaapcursus.

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment.

Yoga Nidra verlaagd het arousal niveau

De activiteit van ons zenuwstel noemen we arousal. Wanneer de mate van arousal hoog is, zie je tot wel 40 impulsjes per seconde. Eenmaal in diepe slaap is dat aantal gedaald tot 4, 3, 2 of zelfs 1 impuls per seconde. Hoe hoger de arousal, dus hoe meer de golfjes in aantal toenemen, hoe verder je van de slaaptoestand bent verwijderd. Op de ‘arousal-thermometer’ aan de rechterzijde van deze afbeelding, zie je duidelijk dat rust een fase is tussen de verschillende arousal-niveaus van waken en slapen. (Afbeelding uit de PowerPoint presentatie van de Slaapcursus)

Zo’n twintig minuutjes yoga nidra is genoeg

Eenmaal in bed duurt het zo’n twintig minuutjes voor de meeste mensen in slaap vallen. Dat is ongeveer de tijd die het brein nodig heeft om te kalmeren, voordat het kan overgaan naar de slaapfase. Ook wanneer we de yoga nidra oefening in de loop van de dag als tussentijds rustmoment gaan gebruiken, zonder de intentie om te slapen, geven we ons brein zo’n twintig minuten de tijd. Wanneer we na zo’n twintig minuutjes de ogen weer openen, de ademhaling iets verlengen en verdiepen en ons daarbij uitrekken, neemt de frequentie van de impulsjes toe en keren we langzaam terug naar een actief wakker zijn.

Tijdens het rustmoment blijf je wakker

Nidra betekent slaap. Yoga nidra is dan ook de yoga van de slaap. De term is enigszins misleidend, want hoewel het aantal hersenimpulsen soms tot zo’n 8 impulsen per seconde daalt, waarbij je op de drempel tussen waken en slapen staat, blijf je aan de wakkere zijde. Het is elke oefening opnieuw je intentie om deze drempel niet te passeren. Mocht je toch in slaap vallen of even wegdoezelen, dan heb je dat vermoedelijk nodig. Neem het jezelf niet kwalijk.

Een brein beweegt tijdens je rustmoment afwisselend door verleden, heden en toekomst

Neem het jezelf evenmin kwalijk wanneer je tijdens de oefening even in gedachten bent en even wegdroomt. Op dat moment hoor je de instructies niet. Wanneer je opmerkt dat je in gedachten was en de instructies weer tot je doordringen, keer je rustig terug naar het punt dat op dat moment wordt genoemd. Hoewel het je intentie is om wakker en waakzaam te blijven en niet weg te dromen is het niet erg, wegdenken en dagdromen zijn namelijk een belangrijk onderdeel van het rustmoment. Je brein mijmert in deze fase af en toe op een heel natuurlijke manier over de dingen die gebeurd zijn en dingen die zouden kunnen gebeuren.

Je lichaam kan niet nadenken en is altijd in het heden

Naast dit nadenken over verleden en toekomst zijn er tijdens yoga nidra ook momenten waarin je juist bewust bent van het heden: je ervaart je lichaam, voelt bijvoorbeeld de kleding op je huid of de lucht op je gezicht. Op andere momenten ben je jezelf bewust van je ademhaling of merkt je een geluid in je omgeving op. Een brein in rust beweegt afwisselend door verleden, heden en toekomst. Hoewel we niet ons best doen om niet te denken en verleden en toekomst te vermijden, richten we ons in yoga nidra op het heden. Daarom ‘bewoon’ je tijdens yoga nidra zoveel mogelijk je lichaam. Je lichaam is namelijk altijd heden: het kan niet denken over de toekomst en het verleden. Die gave rust alleen in je hersenorgaan.

Het richten en neerleggen van je aandacht in het lichaam

Net als mindfulness, de 61-punten ontspanning en andere vormen van geleide meditatie, maakt yoga nidra daarbij gebruik van nyasa. Nyasa of nyãsat is een sanskriet woord dat ‘richten’ of ‘neerleggen’ van -in dit geval- je aandacht, betekent. Je ‘richt’ je aandacht op bepaalde plaatsen in je lichaam of je omgeving en laat deze daar een aantal seconden ‘liggen.’ Vaak zijn dat punten langs de middellijn van je gezicht en romp of je gewrichten. Het kan ook de ervaring van je huid, hart, adem zijn. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, want wanneer en waar je ook voelt in je lichaam, het is altijd ‘nu.’ En over dit ‘nu’ hoef je niet na te denken. Je hoeft niet te denken dat je de handen, de ruimte in de mond of de billen op de stoel voelt, je voelt ze werkelijk. Dat geld voor elk plekje in je lichaam, elke adembeweging en elk geluidje dat je nu hoort.

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment.

Sophie Hilbrand neemt voor een speciale uitzending van ‘Sophie in de Mentale Kreukels’ (BNN VARA) over Slaap deel aan de slaapcursus van Rob de Ron. Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment. 

Door te oefenen ben je goed geworden in die dingen waarin je nu goed bent

Omdat je brein gemaakt is om na te denken over verleden en toekomst en het soms moeite kost het heden op te merken, is het prettig dat je daarin wordt begeleid. De stem die de yoga nidra oefening inspreekt helpt je om in het heden van je lichaam en dit moment te vertoeven. Omdat je brein over dit heden niet hoeft na te denken -het is, wat het is, kan het tot rust komen en de aandacht verleggen naar dieperliggende hersengebieden.

Soms lukt het niet om je te ontspannen

De ene keer zal een oefening beter gaan of prettiger voelen dan een andere keer. Het kan zijn dat je onrustig blijft en het je niet lukt om rust te vinden of de slaapdrempel te naderen. Oefenen betekent dat de dingen niet altijd gaan zoals je zou wensen. Soms leer je juist iets op die momenten dat het niet gaat zoals je wenst. Blijf daarom oefenen en ontdekken. Ook als het even lastig is en het je vooralsnog niets oplevert. Door te blijven oefenen ben je uiteindelijk goed geworden in die dingen waarin je nu goed bent. Maar overdrijf niet, ook wanneer je yoga nidra als zeer prettig ervaart, oefen je niet vaker dan éénmaal per etmaal.

Yoga Nidra als dagelijkse rustmoment

Wil je deze yoga nidra oefening als zelfstandig rustmoment gebruiken, los van de slaap, kies dan in de loop van de dag het meest geschikte moment. Dat kan bijvoorbeeld het tijdstip  of, zijn waarop je thuis komt van je werk, of, als je thuis werkt, je werk bewust afsluit met een oefening. De overgang van werk naar privé is een belangrijk dagelijks ‘scharniermoment.’ Zo is ook de lunch, die vaak als de afsluiting van de ochtend en het begin van de middag wordt gezien, een scharniermoment dat zich goed leent voor een rustmoment. Een ander moment zou de ‘dip van de dag,’ kunnen zijn, die ons vaak aan het eind van de middag overvalt. Omdat je dan nog vaak op je werk zit, is dit niet voor iedereen het meeste geschikte moment om er even uit te stappen. Kijk de komende tijd wat het beste aansluit bij jouw ritme.

Yoga Nidra voor het slapen gaan

Wil je de yoga nidra voor het slapen gaan proberen, kies dan een tijdstip later op de avond, maar doe de oefening niet in bed. De yoga nidra oefening is in dit geval in de eerste plaats een bewust afsluiten van de gebeurtenissen en beslommeringen van de voorbije dag. Dat kan bijvoorbeeld een uurtje voor je normale bedtijd zijn. Daarna kun je gewoon je avondroutine voortzetten, zoals je tanden poetsen, een boek lezen, een podcast of luisterboek luisteren. Koppel de oefening dus niet direct aan je slaap, maar gebruik deze als dagsluiting.

Oefen niet in bed

Of je de oefening nu als afronding van de dag en voorbereiding op de slaap gebruikt, of als zelfstandig rustmoment, in beide gevallen geldt:

  • Doe de oefening niet in bed, maar kies een andere rustige plek.
  • Blijf wakker, ook als je de oefening voor het slapen gaan gebruikt.
  • Ga op je rug liggen, ook al voelt dit in het begin wat onwennig.
  • Doe yoga nidra maar éénmaal per etmaal

De Yoga Nidra houding

Wanneer je een aangename plek hebt gevonden waar niets of niemand je stoort, ga je zo comfortabel mogelijk op je rug liggen Ondersteun daarbij liever de knielholte met een kussen dan je achterhoofd. Een stevig kussen onder je knieën helpt om je bekkenbodem en onderrug te ontspannen, terwijl een te hoog kussen onder je achterhoofd de keel afsluit en het moeilijker maakt om te ademen en de nek te ontspannen. De benen zijn enigszins gespreid, waarbij de voeten losjes naar buiten vallen. De armen liggen op enige afstand van de ribbenkorf en het bekken losjes naast het lichaam met de handpalmen omhoog. Door op het moment dat je de handpalmen omhoog draait de schouderbladen iets bij elkaar te brengen en in je bovenrug te nestelen, opent zich je borstbeen. Mocht dat prettig zijn, leg dan een dekentje over je lichaam op iets over je ogen. (Afbeelding Commons Wikimedia)

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment.

De houding waarin je yoga nidra beoefent heet de ‘savasana.’ Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment. 

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment.

Pieter Breughel de Oude 1526-1569. De oogst 1565 (detail). Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment. 

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment

Yoga nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment? Yoga nidra helpt om de rustfase al na een aantal minuten te bereiken en er fysiek en mentaal ten volle de vruchten van te plukken, of je deze nu gebruikt om gemakkelijker in te slapen en beter door te slapen óf als dagelijks rustmoment.

Yoga nidra brengt je op de drempel van slaap en is daarom een belangrijk onderdeel van de Slaapcursus. Yoga nidra is niet moeilijk. De basisvaardigheden kun je in één dag leren. Na de ééndaagse slaapcursus krijg je meerdere yoga nidra meditaties mee naar huis en kun je direct aan de slag.

De getoonde werken bevinden zich in het publiek domein in landen en gebieden waar de auteursrechttermijn het leven van de auteur plus 100 jaar of minder is. Van deze bestanden is vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtaanspraken op rusten, alle aanverwante en naburige rechten daarbij inbegrepen. 

Yoga Nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment.

Yoga nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment

Blogs (Artikelen)

Yoga nidra voor het slapen gaan of als dagelijks rustmoment

Leren terwijl je slaapt

Blogs (Artikelen)

Oefeningen

Slaap Meditatie

Yoga Nidra Slaap Meditatie

Yoga Nidra Slaap Meditatie

Geleide Yoga nidra slaap meditaties. Yoga Nidra slaapmeditatie. Yoga nidra slaap.

Yoga Nidra Slaap Meditatie

Yoga nidra slaap meditatie helpt om de controle over je slaap terug te krijgen. De geleide meditatie is niet moeilijk. De naam zegt het al: je word begeleid en hoeft alleen maar te gaan liggen en te luisteren. Toch zijn enkele basisvaardigheden wanneer je yoga nidra meditatie effectief wilt inzetten om de om de kwaliteit van je nachtrust te verbeteren. 

Nidra is het sanskriet woord voor slaap. De geleide yoga nidra slaapmeditatie brengt je op de drempel van slaap en is daarom een belangrijk onderdeel van de Slaapcursus. De meditaties zijn zoals gezegd niet moeilijk. De basisvaardigheden kun je in één dag leren. Na de cursus  kun je direct aan de slag. Wil je ook deelnemen?

Yoga nidra slaap meditatie. Slaapmeditatie Yoganidra

Sophie Hilbrand neemt voor een speciale uitzending van ‘Sophie in de Mentale Kreukels’ (BNN VARA) over Slaap deel aan een geleide yoga nidra meditatie tijdens de slaapcursus van Rob de Ron.

Yoga nidra slaap meditatie brengt rust

Rust en slaap zijn twee fysieke en mentale condities die veel op elkaar lijken. Omdat rust en slaap ons organisme helpen herstellen van de inspanningen van alledag, hebben we ze beide nodig. Volledig tot rust komen kun je leren. De yoga nidra meditatie helpt je om er steeds beter in te worden. Belangrijk, want rust is de toegangspoort tot slaap en de gedroomde wederhelft van een gezonde en verkwikkende nachtrust.

Yoga nidra slaap meditatie. Slaapmeditatie Yoganidra

De yoga nidra slaap meditatie geeft rust en rust is de gedroomde wederhelft van slaap

Ook in de Griekse mythologie zijn rust en slaap elkaars gedroomde wederhelft. De aan zijn slapen gevleugelde Hypnos is de god van de slaap. Hij trouwt met Pasithea, de godin van de rust. Samen krijgen ze meerdere kinderen die elk een oermodel droom verbeelden. De bekendste is Morpheus. Morpheus kon de vorm van elk mens aannemen, om zo in iemands droom te verschijnen als zijn of haar minnaar of geliefde!

Een yoga nidra slaap meditatie helpt om even écht te rusten

Een rustgevende meditatie is een goede voorbereiding op een diepe slaap. Toch is het verstandig de oefening niet uitsluitend kort voor het slapen gaan of in je bed te doen. Het is aan te raden om ook overdag zo’n twintig minuten tijd vrij te maken om te rusten. Een yoga nidra slaap meditatie kan je helpen om ook écht te rusten en te herstellen van de inspanningen die elke dag weer van je worden gevraagd.

Je kunt deze rust het beste op een dagelijks ‘scharniermoment’ nemen. Dat is een moment waarop je bezigheden op een vanzelfsprekende manier van inhoud en ritme wisselen. Bijvoorbeeld wanneer je n aje werk thuiskomt en overschakelt van de werkmodus en ritme naar je privémodus en ritme. En mocht je thuiswerken, dan is dit bewust overschakelen nog belangrijker, dan wanneer je buitenshuis werkt.

Gebruik de yoga nidra meditatie niet pas in je bed

Juist dit overdag oefenen en niet alleen kort voor het slapen gaan of in je bed, is belangrijk. Neem je overdag geen rust of pauze, dan ben je voor je herstel volkomen afhankelijk van je nachtrust. Maar omdat je overdag te weinig herstelmomenten hebt ingelast, ben je eigenlijk te moe om goed te slapen (lees heirover meer op de Slaapcursus: moe maar niet kunnen slapen) Niet goed slapen is een 24-uurs probleem, dat vraagt om een 24-uurs aanpak. Richt je bij slaapproblemen dan ook niet uitsluitend op je slaap en de nacht, maar kijk ook naar de invulling van de dag en je ‘wakkere bestaan.’ Juist door te zorgen voor een goed dagritme met voldoende afwisseling tussen rust en activiteit leg je de basis voor een goed nachtritme. Slapen en waken horen namelijk bij elkaar als dag en nacht.

Op de slaapcursus vertel ik je hierover graag meer. Tijdens deze ééndaagse cursus doen we ook een aantal keren een yoga nidra slaapmeditatie. Na de cursus heb je een aantal praktische handvatten en meditaties om thuis of op je werk direct aan de slag te kunnen.

Geleide Yoga nidra slaap meditaties. Yoga Nidra slaapmeditatie. Yoga nidra slaap.

Iedere dag luister ik naar je yoga nidra meditatie

Ik heb 1,5 week geleden de slaapcursus bijgewoond. Vanaf de eerste nacht tot heden, slaap ik veel beter. Ik word nog wel een paar keer wakker, maar slaap direct weer in. Iedere dag neem ik 20 min rust en luister ik naar de yoga nidra slaapmeditatie. Ook neem ik pauzes. Dat werkt enorm ontspannend. Ik ben ontzettend blij dat ik sinds 1,5 week weer slaap en mij fitter voel. Ik wil je bedanken hiervoor, want ik was eigenlijk ten einde raad. Ik ben ook benieuwd of je nog iets van de andere cursisten hebt gehoord. En zo ja hoe het hen vergaat. Nogmaals dank en ik hoop dat je nog veel andere mensen met slaapproblemen kunt helpen.

Yoga nidra is een belangrijk onderdeel van de ééndaagse slaapcursus.

Geleide Yoga nidra slaap meditaties. Yoga Nidra slaapmeditatie. Yoga nidra slaap.

Yoga Nidra Zittend

Rust is de gedroomde partner van slaap, maar hoe vind je rust. In de yoga nidra slaap meditatie ‘Slapen in de Oertijd en Nu’ combineert Rob de Ron kennis over slaap, met een oefening in rust. (11 Min.)

Geleide Yoga nidra slaap meditaties. Yoga Nidra slaapmeditatie. Yoga nidra slaap.

Yoga Nidra Liggend

Rust is de gedroomde partner van slaap, maar hoe vind je rust. In de yoga nidra slaap meditatie ‘Slapen in de Oertijd en Nu’ combineert Rob de Ron kennis over slaap, met een oefening in rust. (16 Min.)

Geleide Yoga nidra slaap meditaties. Yoga Nidra slaapmeditatie. Yoga nidra slaap.

Is het slaapyoga?

Yoga Nidra en slaapyoga worden vaak door elkaar gebruikt, toch zijn ze niet hetzelfde. Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen tussen beide yogavormen. In deze video vertel ik je meer.

Geleide Yoga nidra slaap meditaties. Yoga Nidra slaapmeditatie. Yoga nidra slaap.

Ik voel me zoveel Beter

Mijn dagen zijn zo veel leuker geworden en ik voel me zo veel beter. Ik kan me beter concentreren, doe meer zonder stress en ben minder vermoeid. De yoga nidra slaapoefeningen doe ik een keer per dag en het effect is heeeeel positief.

De Yoganidra slaapmeditatie is een belangrijk onderdeel van de ééndaagse slaapcursus. Wil je ook beter slapen? Meld je dan nu aan:

Yoga nidra slaap meditatie. Slaapmeditatie Yoganidra

Yoga Nidra Slaapcursus

Yoga Nidra oefeningen vormen een belangrijk onderdeel van de Slaapcursus. De oefeningen zijn niet moeilijk. Je gaat liggen en luistert. Toch zijn enkele basisvaardigheden noodzakelijk. Je leert ze in één dag. Daarna kun je direct thuis aan de slag. Wil je ook meedoen? 

Yoga nidra slaap meditatie. Slaapmeditatie Yoganidra

Rob de Ron

Goed slapen leek hem de normaalste zaak van de wereld. Tot zijn vrouw slaapproblemen kreeg. Hij vroeg  zich af of Yoga Nidra haar kon helpen weer goed te slapen. Nu heeft zijn vrouw niets met yoga of meditatie, maar ten einde raad, wilde ze het toch een kans geven.

Yoga nidra slaap meditatie. Slaapmeditatie Yoganidra

Contact

Heb je vragen over slaap, yoga nidra of over de Slaapcursus? Of wil je misschien een workshop of lezing organiseren over slaap? Neem dan contact met me op.

Geleide Yoga nidra slaap meditaties. Yoga Nidra slaapmeditatie. Yoga nidra slaap.

Heldere Cursus

Dank je wel voor je mail. Ik heb niets dan lof voor je slaapcursus. Het was interessant, leerzaam, logisch, boeiend en heel begrijpelijk; dit alles door jou op een prettige manier gebracht. Ik heb dus ten volle genoten van de dag en nu het praktijk brengen van het geleerde en dat helpt!

Mijn dagen zijn zo veel leuker geworden en ik voel me zo veel beter. Ik heb pauzes ingelast en wissel mijn mentale activiteiten vaker af met fysieke activiteiten. De beloning is een voldaan gevoel. Ik kan me beter concentreren, doe meer zonder stress en ben minder vermoeid. Je yoga nidra slaap meditatie doe ik een keer per dag en het effect is héééél positief.

Yoganidra slaapmeditatie is een belangrijk onderdeel van de slaapcursus. Wil je meer reviews lezen over deze bijzondere ééndaagse Slaapcursus? 

Geleide yoga nidra meditatie

De geleide yoga nidra slaap meditatie is niet moeilijk en helpt om de controle over je slaap terug te krijgen. Toch zijn enkele basisvaardigheden wanneer je yoga nidra meditatie effectief wilt inzetten om de om de kwaliteit van je nachtrust te verbeteren. Daarom doen we de meditatie meerdere malen op de ééndaagse yoga nidra slaapcursus. Na de cursus krijg je drie yoga nidra slaapmeditaties gratis, zodat je thuis of op je werk direct aan de slag kunt.

De getoonde werken bevinden zich in het publiek domein in landen en gebieden waar de auteursrechttermijn het leven van de auteur plus 100 jaar of minder is. Van deze bestanden is vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtaanspraken op rusten, alle aanverwante en naburige rechten daarbij inbegrepen. 

Tags synoniemen: Geleide yoga nidra meditatie, yoga nidra slaap.

Geleide Yoga nidra slaap meditaties. Yoga Nidra slaapmeditatie. Yoga nidra slaap.

In de Media

Happinez: Een stem leid  je door de oefening

Jan-Magazine.nl: Van Yoga Nidra ga je beter slapen

Holistik.nl: Oefeningen voor slechte slapers

Overige Blogs

Yoga Nidra Oefeningen

Yoga Nidra Slaap Meditatie

Yoga Nidra Oefeningen

Yoga Nidra Oefeningen

Yoga nidra oefeningen gratis, yoga nidra slaapoefeningen gratis, yoganidra oefeningen

Yoga Nidra Oefeningen

Yoga nidra oefeningen helpen je om beter te slapen. Nidra betekent dan ook slaap.  Het woord yoga is echter enigszins verwarrend omdat het meestal wordt geassocieerd met allerlei rek- en strekoefeningen, maar in yoga nidra hoef je alleen maar te liggen en te luisteren.

Yoga nidra slaapoefeningen zijn een belangrijk onderdeel van de Slaapcursus. Na de cursus ontvangt iedere deelnemer drie Yoga Nidra oefeningen gratis. Zo kun je thuis of op je werk direct aan de slag. Wil je deelnemen aan de slaapcursus? Bekijk dan hier de cursusagenda.

Yoga Nidra oefening. Yoga Nidra slaapoefening

Yoga slaapoefeningen

Sophie Hilbrand neemt voor een speciale aflevering van ‘Sophie in de Mentale Kreukels’ (BNN VARA) over Slaap deel aan een yoga nidra oefening tijdens de slaapcursus van Rob de Ron.  

Yoga nidra oefeningen verbeteren je nachtrust

Rust en slaap zijn twee fysieke en mentale condities die veel op elkaar lijken. Omdat rust en slaap ons organisme helpen herstellen van de inspanningen van alledag, hebben we ze beide nodig. Volledig tot rust komen kun je leren. Yoga nidra slaapoefeningen helpen om er steeds beter in worden. Belangrijk, want rust is de onmisbare partner van slaap. In de Griekse mythologie blijkt rust daadwerkelijk de partner van slaap …

Yoga Nidra oefening. Yoga Nidra slaapoefening. Yoganidra Oefeningen

Rust is de ideale partner van slaap

Ook in de Griekse mythologie zijn rust en slaap de ideale partners. De aan zijn slapen gevleugelde Hypnos is een figuur uit de Griekse mythologie. Deze god van de slaap. trouwt met Pasithea, de godin van de rust. Samen krijgen ze meerdere kinderen die elk een type droom personificeren. De bekendste is Morpheus. Morpheus kon de vorm van elk mens aannemen, om zo in iemands droom te verschijnen als zijn of haar geliefde! Het gezegde ‘slapen in Morpheus’ armen’, betekent dus een aangename slaap.

Het is verstandig yoga slaapoefeningen niet uitsluitend kort voor het slapen gaan te doen

Een rustgevende yoga nidra slaapoefening  is een goede voorbereiding op een gezonde nachtrust. Toch is het verstandig de oefening niet uitsluitend in bed, of kort voor het slapen gaan te doen. Het is raadzaam om ook overdag, bijvoorbeeld in de loop van de middag of  de vroege avond, tijd en ruimte vrij te maken om zo’n twintig minuutjes te gaan rusten met een oefening. Dat kan het beste op een voor jou vanzelfsprekend ‘scharniermoment.’ Een scharniermoment is een moment waarop je bezigheden van hoedanigheid en inhoud wisselen. Bijvoorbeeld na het middageten, wanneer je in de loop van de middag je concentratie en fitheid verliest of wanneer je van je werk thuiskomt en overschakelt van de werkmodus naar de privémodus. Nu we steeds vaker thuiswerken is zo’n rustmoment, waarmee je bewust een overgang schept tussen werk en privé, nog belangrijker dan voorheen.

Tijdens de ééndaagse slaapcursus doen we ook een aantal keren een yoga nidra slaapoefening

Yoga nidra slaapoefeningen kunnen je beslist helpen om je slaap te verbeteren en daarom oefenen we deze op de slaapcursus meerdere malen. Maar zoals gezegd, wanneer je de oefeningen pas in je bed doet, ben je eigenlijk te laat. Slaap is niet de enige manier om te herstellen van een inspanning. Ook regelmatig pauzeren en een of twee keer per dag zo’n 15 tot 20 minuten echt even rusten helpt je oom te herstellen van de inspanningen van alledag. Wanneer je daar regelmatig tijd en ruimte voor vrij maakt, ga je minder moe naar bed. Belangrijk, want je kunt ook te moe zijn om te slapen. Je kunt hierover meer lezen op slaapcursus.nl in de blog ‘te moe om te slapen.’

Richt je bij slaapproblemen dan ook niet uitsluitend op je slaap

Niet goed slapen is een 24-uurs probleem, dat vraagt om een 24-uurs aanpak. Richt je bij slaapproblemen dan ook niet uitsluitend op je slaap en de nacht, maar kijk ook naar de invulling van de dag en je ‘wakkere bestaan.’ Juist door te zorgen voor een goed dagritme met voldoende afwisseling tussen rust en activiteit leg je de basis voor een goed nachtritme. Slapen en waken horen namelijk bij elkaar als dag en nacht. Op de slaapcursus vertel ik je hierover graag meer. Tijdens deze ééndaagse cursus doen we ook een aantal keren een yoga nidra oefening. Na de cursus heb je een aantal praktische handvatten en oefeningen om en kun je direct aan de slag.

Yoga nidra oefeningen gratis, yoga nidra slaapoefeningen gratis, yoganidra oefeningen

Iedere dag luister ik naar je yoga nidra slaapoefeningen

Ik heb 1,5 week geleden de slaapcursus bijgewoond. Vanaf de eerste nacht tot heden, slaap ik veel beter. Ik word nog wel een paar keer wakker, maar slaap direct weer in. Iedere dag neem ik 20 min rust en luister ik naar de yoga nidra oefening. Ook neem ik pauzes. Dat werkt enorm ontspannend. Ik ben ontzettend blij dat ik sinds 1,5 week weer slaap en mij fitter voel. Ik wil je bedanken hiervoor, want ik was eigenlijk ten einde raad. Ik ben ook benieuwd of je nog iets van de andere cursisten hebt gehoord. En zo ja hoe het hen vergaat. Nogmaals dank en ik hoop dat je nog veel andere mensen met slaapproblemen kunt helpen.

Yoganidra oefeningen zijn een belangrijk onderdeel van de slaapcursus. Wil je ook beter slapen? Meld je dan nu aan:

Yoga nidra oefeningen gratis, yoga nidra slaapoefeningen gratis, yoganidra oefeningen

Yoga Nidra oefening Zittend

Rust is de gedroomde partner van slaap, maar hoe vind je rust. In de yoga nidra oefening ‘Slapen in de Oertijd en Nu’ combineert Rob de Ron kennis over slaap, met een oefening in rust. (11 Min.)

Yoga nidra oefeningen gratis, yoga nidra slaapoefeningen gratis, yoganidra oefeningen

Yoga Nidra oefening Liggend

Rust is de gedroomde partner van slaap, maar hoe vind je rust. In de yoga nidra oefening ‘Slapen in de Oertijd en Nu’ combineert Rob de Ron kennis over slaap, met een oefening in rust. (16 Min.)

Yoga nidra oefeningen gratis, yoga nidra slaapoefeningen gratis, yoganidra oefeningen

Is yoga nidra hetzelfde als slaapyoga?

Yoga Nidra en slaapyoga worden vaak door elkaar gebruikt, toch zijn ze niet hetzelfde. Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen tussen beide yogavormen. In deze video vertel ik je meer.

Yoga nidra oefeningen gratis, yoga nidra slaapoefeningen gratis, yoga slaapoefeningen gratis

Ik voel me zoveel Beter

Mijn dagen zijn zo veel leuker geworden en ik voel me zo veel beter. Ik kan me beter concentreren, doe meer zonder stress en ben minder vermoeid. De yoga nidra slaapoefeningen doe ik een keer per dag en het effect is heeeeel positief.

Yoga Nidra oefening. Yoganidra slaapoefeningen

Yoga Nidra Slaapcursus

Yoga Nidra oefeningen vormen een belangrijk onderdeel van de Slaapcursus. De oefeningen zijn niet moeilijk. Je gaat liggen en luistert. Toch zijn enkele basisvaardigheden noodzakelijk. Je leert ze in één dag. Daarna kun je direct thuis aan de slag. Wil je ook meedoen? 

Yoga Nidra oefening. Yoganidra slaapoefeningen

Rob de Ron

Goed slapen leek hem de normaalste zaak van de wereld. Tot zijn vrouw slaapproblemen kreeg. Hij vroeg  zich af of Yoga Nidra haar kon helpen weer goed te slapen. Nu heeft zijn vrouw niets met yoga of meditatie, maar ten einde raad, wilde ze het toch een kans geven.

Yoga Nidra oefening. Yoga Nidra slaapoefening. Yoganidra

Contact

Heb je vragen over slaap, slaapmeditaties of over de Slaapcursus? Of wil je misschien een slaapworkshop of slaaplezing organiseren voor werknemers, studenten of scholieren? Neem dan via onderstaande link gerust contact met me op.

Yoga nidra oefeningen gratis, yoga nidra slaapoefeningen gratis, yoga slaapoefeningen gratis

Het allerbelangrijkst zijn de dagelijkse yoga nidra oefeningen

Er zijn een paar elementen die ik uit je cursus heb gehaald die me ongelofelijk goed helpen. Wat volgens mij het allerbelangrijkst is: de dagelijkse yoga nidra oefeningen. Wat goed en wat heerlijk. Bewuste rust.

Yoganidra oefeningen zijn een belangrijk onderdeel van de slaapcursus. Wil je ook beter slapen? Meld je dan nu aan:

Yoga Nidra Oefeningen

Yoga Nidra slaapoefeningen helpen je om weer controle over je nachtrust te krijgen. Daarom zijn ze een belangrijk onderdeel van de Slaapcursus. Op de Slaapcursus leer je van alles over slaap. Kennis over slaap is onmisbaar wanneer je deze bijzondere yogavorm gaat beoefenen.

De getoonde werken bevinden zich in het publiek domein in landen en gebieden waar de auteursrechttermijn het leven van de auteur plus 100 jaar of minder is. Van deze bestanden is vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtaanspraken op rusten, alle aanverwante en naburige rechten daarbij inbegrepen. 
Sophie Hilbrand neemt voor een speciale aflevering van ‘Sophie in de Mentale Kreukels’ (BNN VARA) over Slaap deel aan de yoga nidra slaapcursus. (Tussentag: yoga slaapoefeningen gratis)

Tags synoniemen: Yoga nidra oefeningen gratis. Yoga slaapoefeningen.

Yoga nidra oefeningen gratis, yoga nidra slaapoefeningen gratis, yoga slaapoefeningen gratis

In de Media

Happinez: Een stem leid  je door de oefening

Jan-Magazine.nl: Van Yoga Nidra ga je beter slapen

Holistik.nl: Oefeningen voor slechte slapers

Overige Blogs

Yoga Nidra Oefeningen

Yoga Nidra Slaap Meditatie